- Yme er bare begynnelsen

UiS-professor Ove Tobias Gudmestad tror petroleumsnæringen vil oppleve flere industriskandaler i årene som kommer.

Her slepes Yme ut Byfjorden i Stavanger 19. juni 2011. Siden den gang har plattformen utviklet seg til en gigantisk industriskandale.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

I forrige uke ble det klart at Yme-plattformen skal skrotes – før den i det hele tatt har kommet i produksjon i Nordsjøen. Saken er blitt karakterisert som den største industriskandalen Norge har sett.

Frykter trend

Den siste tiden har en rekke kontrakter for bygging av plattformer gått til utenlandske verft. Professor Ove Tobias Gudmestad ved Institutt for konstruksjons— og materialteknikk på Universitet i Stavanger (UiS) tror derfor det er flere problemer i vente.

— Jeg er redd for at Yme er et eksempel på noe vi kommer til å se mye mer av nå som de fleste plattformer bygges ute. Jeg frykter at prosjekter som ikke holder mål, blir en ny trend, sier Gudmestad.

Professor Ove Tobias Gudmestad.

— I denne saken har vi sett en rekke løsninger som rett og slett ikke fungerer. Det elektriske systemet hadde flere feil og plattformbeina tålte ikke belastningen. Verftet har overhodet ikke levert den varen de skulle, og arbeidet ser ut til å være preget av slurv, sier Gudmestad.Han er også skeptisk til det norske skattesystemet, som gjør at oljeselskapene kan skrive 78 prosent av mislykkede og tapte investeringer av på skatten.

— Jeg mener dette gir selskapene et insentiv til å gamble på dårlig planlagte prosjekter. Kanskje blir det for noen lett å tenke at Staten uansett betaler, og at de derfor bare kan kjøre på, sier Gudmestad.

Talisman har investert ti milliarder kroner i Yme-prosjektet, og av disse regnes halvparten som tapt. Norske skattebetalere kan dermed måtte betale om lag fire milliarder for prosjektet.

Ptil ikke bekymret

Statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet har tidligere uttrykt bekymring for bruk av utenlandske verft.

Les også

Oppfordrer oljeselskapene til å bruke norske verft

— Flere eksempler vitner om at produksjon ved verft i utlandet krever svært tett oppfølging. Riggene blir stadig mer kompliserte, og etter mitt syn kan ikke lavest mulig pris være eneste grunnlag ved valg av verft, sa Henriksen til Aftenbladet i januar.Petroleumstilsynet (Ptil) frykter imidlertid ikke utviklingen.

— Jeg tror ikke nødvendigvis vi skal se Yme i sammenheng med andre utbygginger som nå er i gang. Yme er et prosjekt som har gått veldig galt, men det skaper ingen generell bekymring hos oss. Alle utbygginger på norsk sokkel er krevende, og det hviler et stort ansvar på operatørene, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

Han er imidlertid opptatt av at utbygginger i utlandet må følges opp tett.

— Vi har sett eksempler på at utenlandske aktører ikke har god nok oversikt over norske forhold og regelverk, og at dette har skapt problemer. Også her har operatørene et stort ansvar for å styre prosjektene i riktig retning, mener Midttun.

— Når utbygginger skjer i land langt borte, må operatørene tenke annerledes i oppfølgingen av prosjektet. Det er helt avgjørende at operatørene har kapasitet og kompetanse til å styre virksomheten sin på en god måte, legger han til.

- Nyansert bilde

Enis Goliat-plattform er et annet prosjekt bygget i utlandet som har hatt problemer. Blant annet er plattformen betydelig forsinket fra verftet i Sør-Korea, og den ser foreløpig ut til å bli 2,5 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Produksjonsstart er nå satt til tredje kvartal 2014. Erfaringene har likevel ikke skremt Eni fra å bruke utenlandske verft.

Les også

Yme blir stående til 2014

— Generelt ser vi at både norske og utenlandske leveranser nå både blir dyrere og tar lenger tid enn først antatt. Det er flere grunner til problemene med Goliat, og forsinkelsen skyldes først og fremst at dette er en type utbygging som aldri er gjort før, sier direktør Andreas Wulff for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge.Han forteller videre at kostnadssprekken på Goliat i hovedsak skyldes høyere priser på råvarer og materialer, og minner samtidig om at også prosjekter i Norge har blitt langt dyrere enn planlagt.

— Bildet er veldig nyansert. Det er nok slik at en del aktører i utlandet ikke har hatt tilstrekkelig kjennskap til hvilke krav som stilles for utbygginger på norsk sokkel, men denne kompetansen er i ferd med å bygges opp nå. Vi skal også huske at verft i Sør-Korea preges av høyt presisjonsnivå, moderne utstyr og god kvalitet, sier Wulff.

Les også:

Publisert: