Riksrevisjonen har satt dato for «Kielland»-rapport

– Riksrevisjonen gjør et grundig arbeid, mener Odd Kristian Reme i «Kielland»-nettverket og skryter samtidig av initiativet for å datasimulere «Kielland»-ulykken.

Publisert: Publisert:

Odd Kristian Reme og «Kielland»-nettverket har fortsatt forventning om at Riksrevisjonens undersøkelse munner ut i en helt ny gransking av «Kielland»-ulykken. Foto: Jarle Aasland

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist

– Først og fremst er det gledelige her viljen til nye undersøkelser. De tre markante sivilingeniørene fortjener ros for at de ser nødvendigheten av dette, sier Odd Kristian Reme til Aftenbladet.

Fredag skrev Aftenbladet om tidligere Phillips-direktør Knut Åm som mener en ulykkessimulering av ”Kielland»-ulykken kan være nyttig. Dette mener også Torvald Sande, med lang erfaring fra Oljedirektoratet og Shell, og Bjørn Lian, granskingskommisjonens materialekspert som fant den offisielle ulykkesforklaringen til «Kielland»-ulykken.

Les også

Tidligere Phillips-direktør vil avkrefte «Kielland»-spekulasjoner

Utsatt til mars 2021

– Det er sært positivt at de tre støtter nye undersøkelser gjennom datasimulering. Allerede på «Kielland»-fondets tid ba vi om slike undersøkelser uten å få gehør. Med Riksrevisjonen på banen og med denne viljen fra tre sentrale aktører til nye undersøkelser, må vi kunne slå fast at det endelig er bevegelse i «Kielland»-saken, slår Reme fast.

Forrige uke var nemlig Riksrevisjonens undersøkelseskomité for «Kielland»-saken på plass i Stavanger for å foreta intervjuer av nøkkelpersoner, blant de var «Kielland»-nettverket.

– Vi hadde konstruktive møter med kommisjonen, og vårt inntrykk er at de jobber seriøst og grundig. Framtidig offentliggjøring av det hemmelige forliket med franskmennene ble tatt opp av oss, men vi fikk ikke opplyst noe konkret om dette.

Riksrevisjonen selv kommenterer ikke pågående prosesser mer enn det som legges ut av opplysninger på hjemmesidene. I desember 2019 begynte undersøkerne å gå gjennom arkiver, og ut fra henvendelsene Riksrevisjonen har gjort til ulike departement, kan se ut til at Riksrevisjonen går bredt ut.

Opprinnelig har Aftenbladet skrevet at arbeidet skulle ta omtrent et år og trolig legges fram for Stortinget høsten 2020. På Riksrevisjonens nettsider er det nå offentliggjort at «Kielland»-undersøkelsen legges fram for Stortinget 15. mars 2021.

Les også

Jakter nye spor etter «Kielland»-ulykken

Det er dette trekøveret av svært erfarne sivilingeniører som har spilt inn at det er mulig å bruke et datasimuleringsverktøy for å vurdere de ulike kreftenes påvirkning på «Alexander L. Kielland». Fra venstre: Torvald Sande, Knut Åm og Bjørn Lian. Foto: Jon Ingemundsen

Fem krav fra «Kielland»-nettverket

Reme oppsummerer «Kielland»-nettverkets forventninger slik:

 • Vi forventer en klar anbefaling til Stortinget om en ny offisiell granskning.
 • Vi anbefaler at en ny granskning foretas av den faste havari-kommisjonen, supplert med internasjonale granskere.
 • Vi forventer at Riksrevisjonen sikrer full tilgang til alle relevante arkiver, også private arkiver (Phillips, Oljeforsikringspoolen og Storebrand, Veritas, Shell med flere.
 • Vi forventer et seminar i Riksrevisjonens regi der de ulike årsaksteoriene belyses og drøftes.
 • Vi forventer en kritisk gjennomgang av norske myndigheters håndtering av etterlatte og overlevende, herunder regjering og storting, politi – og påtalemyndigheter og andre.

Når det gjelder datasimuleringen som kan bringe nærmere klarhet i årsaken til ulykken, forklarte sivilingeniør Torvald Sande i Aftenbladet fredag i forrige uke at han har fått et prisoverslag på rundt 1 million kroner fra DNV GL for at «Kielland»-ulykken simuleres via dataprogrammet Usfos.

Her skal det være mulig å fastslå hvordan de ulike kreftene påvirket plattformstrukturen, og hvilken betydning bølge- og ankerkrefter hadde på svakheten i D-6-staget, hvor den innsveisede hydrofonen var festet.

Selv om Odd Kristian Reme støtter en slik datasimulering, påpeker han at det i denne saken blir det feil om DNV GL utfører jobben.

Les også

«Kielland-ulykken»: – Uhyre sjelden at en rigg ble hevet for inngående inspeksjon

I Norsk Oljemuseums magasin ligger det fremdeles noen avkappede biter av stag fra «Alexander L. Kielland». Foto: Jarle Aasland

DNV hadde en rolle i forkant av ulykken og sitter i denne sammenheng på forsvarsbenken. De er blant partene i «Kielland»-saken som det stilles en rekke spørsmål til. DNV er åpenbart inhabile til å gjennomføre en slik undersøkelse, men det finnes heldigvis en rekke andre kompetente aktører, også utenfor landet, som har de nødvendige verktøyene for å gjøre en slik simulering, sier Reme.

Les også

Nordsjødykkere med helt nye opplysninger om «Alexander L. Kielland»: - Plattformen hadde gammel rust på flere bruddsteder

Åpen tilnærming

Han synes også at en undersøkelse må han en åpnere tilnærming enn å avkrefte andre mulige ulykkesårsaken slik Knut Åm, Bjørn Lian og Torvald Sande uttrykte det.

– De fastholder på at den norsk granskingskommisjonen fant «årsaken» til ulykken. De ser på en ny undersøkelse som nyttig for å avkrefte andre teorier. Det blir feil – og partisk – med en slik tilnærming og legge inn en bestilling på resultatet av undersøkelsene. Vi må legge til grunn en åpen og vitenskapelig tilnærming dersom en slik undersøkelse blir gjort, sier Reme.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Medar­beider på inten­siven på SUS har fått påvist korona

 2. – I dag er vi alle bussjåfører

 3. FHI: Stor sjanse for Rogaland blir rødt

 4. Lauvvik - Oanes innstilt

 5. Poli­tiet: Alle ungdoms­ranene i Stavanger er opp­klart

 6. Mann ble gravd ut for hånd etter spreng­nings­uhell

 1. Oljepris
 2. DNV GL
 3. Odd Kristian Reme
 4. Alexander L. Kielland-ulykken