Equinor satser 50 milliarder kroner på utslippsreduksjon fram mot 2030

Equinor forventer at olje- og gassproduksjonen i Norge vil ligge på halvparten av dagens nivå i 2050, mens utslippene skal være null.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor sier at selskapet og partnerne skal bruke 50 milliarder kroner for utslippsreduserende tiltak innen 2030.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Søndag meldte E24 at det er enighet om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050. Det er Equinor, LO og NHO som har satt dette målet.

Dette innebærer i første omgang at de årlige klimautslippene kuttes med fem millioner tonn årlig fram mot 2030 og videre med 70 prosent innen 2040.

– Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. Vi er allerede industriledende når det gjelder å produsere med lave CO₂-utslipp, og vi lanserer nå nye ambisjoner om omfattende tiltak som vil gi betydelige, absolutte utslippskutt i Norge, helt ned mot nær null utslipp i 2050. Dette er i tråd med samfunnets klimamål og vår strategi om høy verdiskaping med lave karbonutslipp, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor i en pressemelding.

Les også

Equinor har klar oppstartsdato for Martin Linge

Hvert år blir om lag en million tonn CO2 fanget og lagret på Sleipner-feltet i Nordsjøen. Her er det Arne Sigve Nylund, Equinors direktør for norsk sokkel, som viser lokale politikere rundt på plattformen i 2018.

13 millioner tonn

De samlede utslippene fra Equinors egenopererte felt og anlegg i 2018 var på rundt 13 millioner tonn, om lag på samme nivå som i 2005. Innen 2030 betyr dette årlige kutt på over fem millioner tonn CO₂, tilsvarende om lag ti prosent av Norges samlede utslipp.

Videre i Equinors pressemelding heter det at ambisjonene om reduserte utslipp dekker både anlegg offshore og landanlegg. Den 40 prosents reduksjonen fram mot 2030 skal nås gjennom tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG.

Målet for 2030 vil kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner for Equinor og partnerne. Hvordan de videre utslippsmålene skal nås i 2040 og fram mot nullutslipp i 2050 skriver Equinor skal skje gjennom flere elektrifiseringsprosjekter, konsolidering av infrastrukturen samt mulighet til å utvikle teknologi og nye verdikjeder.

Les også

Enighet om utslippsfri norsk sokkel i 2050

I 2050 forventer Equinor at den norske olje- og gassproduksjonen vil ligge på under halvparten av dagens nivå. Det er da lagt til grunn utbygging av de definerte prosjektene som ligger foran oss, betydelige tiltak for å øke produksjonen fra eksisterende felt og fortsatt letevirksomhet.

– Samtidig som vi realiserer disse ambisjonene, forventer vi at våre opererte felt og anlegg skal skape betydelige verdier. Feltene og anleggene har potensiale til å generere om lag 3 000 milliarder kroner i inntekter til den norske stat fram mot 2030. Nye felt, levetidsforlengelser, økt olje- og gassutvinning samt effektiv drift vil bidra til høy verdiskaping, sier Eldar Sætre videre i pressemeldingen og legger til at de nye klimaambisjonene vil styrke den framtidige konkurransekraften for norsk sokkel og verdiskapingen for Equinor, samtidig som de støtter videre industriell utvikling i Norge.

Johan Sverdrup-feltet drives med strøm fra land for å redusere CO2-utslippene.
Les også

Equinor stemplet tilitsvalgt som illojal, men Idar Martin Herland ga Equinor bank

Les også

Ptil doblet granskingen av nestenulykker: Equinor hadde flest hendelser

Stabile rammevilkår

Equinor opplyser at i arbeidet med å fastsette ambisjoner for betydelige kutt fram mot nær null utslipp i 2050, har selskapet lagt til grunn stabile rammevilkår, inkludert skattesystemet, og nødvendige investeringer i det landbaserte elektrisitetsnettet. En videreføring av Næringslivets NOX-fond og andre positive tiltak kan understøtte betydelige utslippskutt.

– Samarbeid er nøkkelen til å bekjempe klimaendringene. Vi setter pris på det nære samarbeidet med våre partnere og leverandører, og for å realisere disse ambisjonene må vi samarbeide enda tettere på tvers av bransjer og med norske myndigheter. Vi planlegger investeringer i størrelsesorden 50 milliarder kroner sammen med våre partnere innen 2030 for å kutte utslipp og styrke den langsiktige konkurransekraften til våre felt og anlegg. Equinor har lagt stabile rammevilkår og nødvendige investeringer i elektrisitetsnettet til grunn når vi har satt ambisjonene, sier konsernsjef Sætre.

Equinor vil klokken 10.00 mandag arrangere pressekonferanse om selskapets klimaambisjoner.

Publisert: