• – Å innføre arbeidsmiljøloven på skip vil medføre tekniske krav med tilhørende ombygging. Det er også et begrenset norsk marked for disse fartøyene, sier juristene Hanne Irene Bore og Øystein Jordanger i bransjeforeningen Norsk olje og gass. Jonas Haarr Friestad

Truer med oljeregning på hundre milliarder

En regning på 100 milliarder kroner blir konsekvensen hvis sjøfolk skal få lov til å bli oljearbeidere, mener rederne og oljebransjen.