• Forskningsinstituttet IRIS på Ullandhaug, eid av Stiftelsen Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger, blir fra 2018 en del av et stort forskningsselskap for Sør- og Vestlandet. Fredrik Refvem

IRIS fusjonerer og blir del av forskningsgigant

Forskningsmiljøet i Stavanger slår seg sammen med Bergen og Agder, og tar dermed opp kampen med de største forskningsinstituttene i Norge.