• På prosessanlegget til Statoil Kårstø jobbet to arbeidere 17. mai. Tillitsvalgte og ledelsen strides om de egentlig hadde lov til å jobbe denne dagen. FOTO: Pål Christensen

Mener Statoil har brutt arbeidsmiljøloven

Statoil overså tillitsvalgt Rikard Sætres krav om at 17. mai skulle holdes arbeidsfri, og satte to arbeidere til å jobbe likevel.