Statoil satser stort i farlige land

Terroren i Algerie vil ikke endre Statoils satsing internasjonalt, tror eksperter. Europa er dessuten avhengig av algerisk gass. Oljeselskapet satser stort i ustabile områder.

Publisert:

Informasjonsjef Jannik Lindbæk, statoilsjef Helge Lund og konsernsjef Lars Christian Bacher under pressekonferansen torsdag kveld.

Ina Gundersen
Journalist

Under Helge Lunds ledelse har Statoil satset stort i utlandet. Det skjer i flere urolige og ustabile områder i verden. Bakteppet er at produksjonen på norsk sokkel er synkende.

Et viktig område både geografisk og kommersielt er internt i Statoil definert som de tre A-ene. A-ene står for Algerie, Aserbajdsjan og Angola. Til sammen representerer de tre landene en vesentlig del av Statoils inntekter fra utlandet.

Fra disse tre landene hadde Statoil en inntekt på over 27 milliarder kroner i 2011. Selv om dette er lite sammenlignet med de 880 milliarder kronene fra norsk sokkel samme år, er produksjonen utenfor Norge ventet å stige betydelig i årene som kommer.

Les også

Statoil skjerper sikkerheten mot terror i flere land

I går morges svarte Helge Lund slik på Aftenbladets spørsmål om det er trygt å jobbe i utlandet for Statoil:

— Vi har ett budskap nå: Det aller viktigste for oss er å få alle medarbeidere i sikkerhet.

Økt beredskap

Samtidig bekreftet han at beredskapsnivået for enkelte anlegg andre steder i verden er økt. Men terroraksjonen i Algerie kommer ikke til å endre Statoils satsing i utlandet, tror eksperter.

— Selv om det som nå har skjedd er dramatisk, tror jeg ikke det fører til at Statoil bestemmer seg for å slutte med investeringer i utlandet, sier Indra Øverland, leder for energiprogrammet i Nupi (Norsk utenrikspolitisk institutt).

— Det er veldig mange land med oljeressurser som enten har autoritære regimer eller der det er annen politisk risiko. Hvis man skal drive oljeutvinning vil man nesten uunngåelig ende i sånne land. Det underliggende spørsmålet da er om man skal drive med oljeutvinning internasjonalt. Ut i fra et rent økonomisk ståsted er det en viss logikk i at norsk oljeindustri skal bruke den kompetansen som er bygd opp i Norge til næringsvirksomhet andre steder i verden, sier han.

— Statoils internasjonale satsing er stor og voksende. Statoil har som målsetting å bli et selskap som ikke bare er et norsk oljeselskap, men internasjonalt. Samtidig er det gjort store funn på norsk sokkel. Likevel tror jeg utenlandssatsingen kommer til å fortsette, sier Øverland.

Han understreker at han ikke er noen ekspert på Algerie, men mener at det som har skjedd har sammenheng med fransk og annen vestlig aktivitet i nabolandet Mali.

— Det er litt tilfeldig at dette har skjedd i Algerie, men det fører nok til innstramminger i sikkerheten generelt, kanskje i form av flere væpnede vakter, sier han og minner om at det også i Norge har vært alvorlig terrorisme.

Les også

USA-rapport advarte mot terrorfaren i Algerie

Store ressurser i landet

Ifølge Torger Reve, professor i strategi ved Handelshøyskolen BI, er Statoil avhengig av en betydelig internasjonal oljesatsing i årene som kommer. Gisselsituasjonen i Algerie vil ikke endre på det, mener han.

— Hvis Statoils virksomhet skulle begrenset seg til Nordsjøen, ville selskapet vært en kortvarig affære. I stedet har Statoil brukt erfaringene fra norsk sokkel til å dra ut til verden til de stedene der det er olje og gass. Problemet er at oljen ofte befinner seg i land med de dårligste politiske regimene - selv om Statoil unngår de verste. Nå har dette nådd en ny dimensjon med muslimsk terror som gjør det spesielt komplisert, sier han.

— Det er ikke ønskelig å befinne seg i disse regimene, men det er der oljen og gassen er. Angola, Aserbajdsjan og Algerie har store ressurser. Algerie har en unik rolle i forhold til leveranser av gass til Europa, her er landet den tredje viktigste leverandøren, sier Reve og legger til:

— Dette kunne skjedd andre steder i verden også, inkludert Nordsjøen. Løsningen vil være økte sikkerhetskrav.

Les også:

Publisert:

0024642_-__In_Amenas_-_Photo_Kjetil_Alsvik_-_Statoil.jpg

Statoil_Lund_cover.jpg