• Forskningsdirektør Lars Høier, til venstre og overingeniør Lars Rennan kjører kjerneprøver gjennom CT-maskinen til Statoil i Trondheim. Thor Nielsen

På oljejakt med røntgen

Én milliard forskningskroner ga Statoil nesten 300 milliarder i gevinst i fjor. Nå vil oljeselskapet ha mer.