• Anna Margaret Smedvig. Jon Ingemundsen

Anna Margaret Smedvig kjøper eiendommer for 30 millioner i Blindleia

Anna Margaret Smedvig (35) overtar to strandeiendommer på Fjelldalsøya utenfor Lillesand fra sin far Peter T. Smedvig.