• vindkraft SCANPIX

Grønn boom er større enn gass og kol

Den globale pengesekken til fornybar energi var i fjor rundt ti gonger så stor som pengesekken til oljeinvesteringar på norsk sokkel.