Millionjubel på Ullrigg

Norges forskningsråd gir 40 millioner kroner til testriggen Ullrigg på Ullandhaug.

Publisert: Publisert:

Ullrigg, oppe til høyre, boret opp sju testbrønner på fra 300-2000 meters lengde. Flere av brønnene går under Motorveien. Foto: Jonas Haarr Friestad

Det er Norges Forskningsråds INFRA-program som totalt deler ut 400 millioner kroner, hvorav 40 millioner kroner går til Ullrigg.

— Dette er en fantastisk dag for oss og hele bransjen, sier Oddvar Skjæveland, leder for Ullrigg bore- og brønnsenter.

Han har lenge etterlyst midler til en oppgradering av testriggen på Ullandhaug.

— Teknologiutviklingen er avhengig av denne type testfasiliteter. Skal vi ikke falle bakpå, er oppgraderinger helt nødvendig, sier Skjæveland.

Skal få opp mer olje

Åm-rapporten om økt utvinning som kom i fjor, pekte nettopp på viktigheten av å teste ut pilotprosjekter for økt oljeutvinning. I de store oljefeltene på norsk sokkel, finnes det nemlig mye olje og gass igjen.

Per i dag ligger over 50 prosent av reservene igjen i undergrunnen, fordi det ikke finnes lønnsom og effektiv teknologi for å hente opp siste rest.

- Åm-rapporten gav dere viktig drahjelp?

— All omtale av vår virksomhet er nyttig, og rapporten underbygger behovet for testfasiliteter. Også de nye, store funn på norsk sokkel bidrar til en forståelse for det vi driver med, sier Skjæveland.

Han legger til at Ullrigg er et unik senter både i nasjonal og til dels også internasjonal sammenheng.

— Ingen andre steder her til lands kan det utføres slike tester på land, sier han.

De 40 millionene skal brukes på HMS- og maskinelle oppgraderinger.

- Er 40 millioner kroner nok?

— Nei, på langt nær. Vi søkte i først omgang om 100 millioner kroner, men fordi programmet bare hadde 400 kroner til rådighet ble vi bedt om å redusere omfanget, sier Skjæveland.

«Ullrigg-stempelet»

Skjæveland sier Ullrigg vil spille en viktig rolle i arbeidet med å øke utvinningen på norsk sokkel.

— Så absolutt. Det blir stadig vanskeligere for de som driver med teknologiutvikling å komme seg offshore for å teste ut teknologien. Ullrigg bidrar langt på vei med å muliggjøre testing i tidlig fase. En test hos oss, gir også et kvalitetsstempel - det blir lettere å få gjennomslag for testing offshore, etter at teknologien er testet på Ullrigg, sier Skjæveland.

Han legger til at de 40 millionene som nå er tildelt, også er viktig for å bevare den kompetanse og de ressursene som er knyttet til anlegget på Ullandhaug.

— Dette gir en trygghet på at vi har ei framtid, sier han.

Publisert: