• Dei to nye hotellskipa får 100 fleire enkeltlugarar enn dette første hotellskipet "Edda Fides", som har 300 lugarar.

1600 nye senger til oljå

To nye hotellskip med 800 enkeltlugarar og i alt 1600 nye senger til bruk i oljeindustrien kan stå klare i 2015.