Equinor skal behandle forslag om å avstå fra olje- og gassaktivitet i visse områder

Tre konkrete forslag om å ta Equinor i en mer klimavennlig retning er kommet fra Equinor-aksjonærer til årets generalforsamling. Alle forslagene avvises av Equinor-styret.

Publisert: Publisert:

Aksjonærer foreslår å trekke Equinor i en mer miljøvennlig retning og trappe ned oljesatsingen i Equinor, men dette anbefaler ikke Equinor-styret. Foto: Jarle Aasland

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Onsdag 15. mai avholder Equinor generalforsamling. I forkant av årets generalforsamling på hovedkontoret i Forus i Stavanger, har to aksjonærer foreslått at Equinor av klimahensyn og med hensyn til akjseeiernes langsiktige interesse avstår fra olje- og gassaktivitet i visse områder.

Styret i Equinor, hvor Staten er den desidert største eieren med vel 70 prosent av aksjene, inkludert eierskapet via det statlige Folketrygdfondet, anbefaler å stemme mot forslaget.

Aksjonærene har fremmet forslaget med følgende begrunnelse:

«Selskapets planer om oljeboring i helt nye områder, umodne områder og områder med høy økologisk verdi og sårbarhet, er ikke i aksjeeiernes langsiktige interesser. Ettersom vi må halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 for å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader, ber disse aksjeeierne selskapet om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i helt nye områder (som Australbukta), umodne områder (som Barentshavet sørøst) og områder av høy økologisk verdi eller sensitivitet (for eksempel sårbare marine økosystemer (VME)). Slike prosjekter medfører både omdømmerisiko og krever vesentlige kapitalutgifter. Investeringene er ikke i aksjeeiernes interesser, og medfører en uakseptabel finansiell risiko for vårt selskap.»

Les også

Equinor lar seg ikke stoppe av massiv motstand i Australia

Forslag om å sette klimamål

Fra andre aksjonærer er det også kommet inn forslag som tilsier at Equinor tar klimahensyn og dreier forretningen i mer klimavennlig retning enn tilfellet er i dag. Equinor-styret anbefaler ikke at generalforsamlingen stemmer for forslagene.

Det ene forslaget går ut på at Equinor setter og publiserer mål som samsvarer med Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader. Aksjonærene ber om at årsrapporteringen skal omfatte informasjon om planer og fremdrift for å nå disse målene (til rimelig kostnad og uten å frigi konfidensiell informasjon).

Forslaget avvises av Equinor-styret med følgende oppsummerte begrunnelse:

«Equinor ønsker å spille en aktiv og positiv rolle for å bidra til å redusere samfunnets klimagassutslipp gjennom samarbeid, teknologi, forretningsaktiviteter, innovasjon og investeringer. Våre forretningsaktiviteter innebærer ikke direkte kontakt med den enkelte sluttbruker av våre produkter. Vi er imidlertid involvert i prosjekter innenfor hydrogen og karbonfangst- og lagring, vi støtter karbonprising, og vi planlegger å investere i naturlig lagring av klimagasser gjennom støtte til bevaring av tropisk regnskog.»

Les også

Regjeringen vil bygge mest mulig og størst mulig i Barentshavet

Mer klimavennlig Equinor?

Et tredje forslag fra aksjonærer om å trekke Equinor i mer klimavennlig retning, går på at Equinor avvikler all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser i 2021 og satser på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på full energibalanse innen 2030. I tillegg foreslår forslagsstilleren utfasing av all fossilbasert energiproduksjon innen 2045.

Dette ønsker ikke Equinor-styret. Styret viser til at med fallende produksjon fra eksisterende olje- og gassfelt, er verden avhengig av at nye energiressurser bringes til markedet og skriver blant annet dette videre i sitt svar:

«Selv i anerkjente scenarier for fremtiden som er i tråd med Parisavtalens mål, er det behov for en betydelig andel olje og gass de neste tiårene. Equinor er opptatt av at dette skjer på en mest mulig bærekraftig måte, blant annet ved at gass erstatter kull og at produksjon av olje og gass skjer med lavest mulig energiforbruk og lavest mulig utslipp av klimagasser.»

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Dette bør du vite når du skal dele campingplasser, hoteller og turistattraksjoner med utenlandske turister

 2. – En påminnelse om at pandemien ikke er over

 3. Arbeidskolleger tente lys ved ulykkesstedet på Songesand: - Han var en snill og god mann

 4. FULL OVERSIKT: 5 døde, 454 påvist smittede i Rogaland – sjekk din kommune

 5. Mourinho ut mot City-dommen: – En skammelig avgjørelse

 6. Røde kors med advarsel til overivrige foreldre på tur

 1. Oljepris
 2. Oljebransjen
 3. Equinor
 4. Klima
 5. FNs klimapanel