Problemfelt i Norskehavet får eksperthjelp

Maria ble startet opp som et suksessfelt i 2017, men store problemer har satt feltet ut av drift i rundt seks måneder siden oppstarten. Nå setter Wintershall Dea sin lit til at to nye brønner skal få fart i produksjonen igjen.

Maria-feltet er en havbunninstallasjon og ble installert av flerbruksfartøyet «Normand Oceanic». Feltet ble satt i produksjon i 2017.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I desember 2017 startet Wintershall opp med produksjon på Maria-feltet. Feltet ble da ansett som en stor suksess, med oppstart ett år før planen og langt billig tidligere og billigere enn først antatt.

Etter det har problemene hopet seg opp, noe som også påvirker prisen: Feltet blir dyrere og dyrere.

– Prisen øker, men hvor mye vet vi ikke før vi har boret to planlagte brønner, sier pressekontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea.

Les også

Oljeselskap klar for oljeboring utenfor Lofoten, Bellona ber om full stans

Billigere enn forventet

Prisen da prosjektet ble vedtatt i 2015, var 16,2 milliarder kroner (2015-korner). Men da feltet ble satt i produksjon i 2017, var prisen skåret ned til 11,1 milliarder kroner med 4 milliarder kroner i planlagte investeringer i 2018.

Hjertvik i Wintershall Dea legger ikke skjul på at selskapet selvsagt skulle sett at situasjonen er bedre enn den er for Maria-feltet. Feltet er bygd ut med en undervannsinstallasjon på 300 meters dyp i Norskehavet og knyttet opp til eksisterende felt.

Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin-plattformen. Vann til injeksjon kommer fra Heidrun, mens løftegass leveres fra Åsgard B, via brønnrammene på Tyrihans. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og eksport. Gassen blir eksportert via Åsgard transportsystem til Kårstø.

Hovedproblemet til Wintershall Dea er at oljen ikke blir presset opp som planlagt. Derfor skal det i første omgang bores to nye brønner for å bygge opp presset igjen i reservoaret. Feltet startet produksjon igjen 8. oktober, etter å ha vært stengt siden midten av juli.

Etter at Wintershall og Dea fusjonerte i vår, ble Alv Bjørn Solheim utnevnt til norgessjef i selskapet Wintershall Dea.

Stengt ned i seks måneder

I februar ble feltet stengt ned, og i den anledning nedjusterte Oljedirektoratet reservene ned fra 207 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter til 60 millioner fat. I plan for utbygging og drift var det anslått 180 millioner fat utvinnbar olje.

I mai kom feltets produksjon i gang igjen og produserte rundt 13.000 fat i døgnet, før produksjonen ble stengt ned i juli. Like etter oppstart, vinteren 2018, kom feltet opp i en produksjon på 24.000 fat.

Feltet har vært stengt ned i om lag seks måneder etter oppstart i midten av desember 2017. Produksjonen i oppetiden har i gjennomsnitt ligget på mellom 50 og 60 prosent av opprinnelig anslag.

Les også

Vår Energi satser alt på olje og gass – drømmer om ny elefant

Problemene på Maria-feltet har ført til sterk kritikk fra Bellona. Miljøorganisasjonen skriver i et tilleggsbrev i forbindelse med klagesaken om Wintershall Deas oljeboring sør for Lofoten (Toutatis) at det i forbindelse med Maria-utbyggingen må stilles spørsmål ved selskapets vurderinsgevne, seriøsitet og kompetanse som operatør på norsk sokkel og at selskapet fullstendig har feilvurdert reservoarets struktur.

«Det er etter Bellona oppfatning stor fare for at feltet blir stengt ned og dermed påfører staten et tap på over 8 milliarder kroner på grunn av selskapets manglende vurderingsevner.»

– Vi jobber med å få opp produksjonen på feltet, og selv om vi har møtt på utfordringer, tror vi at disse kan løses og at vi får produsert den utvinnbare oljen i feltet i henhold til opprinnelig plan, sier Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea.

Olje fra Maria-feltet blir overført til Åsgard-feltet for lagring og eksport. Her produksjonsskipet Åsgard A. Åsgard B, som leverer løftegass til Maria-feltet, i bakgrunnen.
Les også

Maria Moræus Hanssen slutter i oljeselskapet Wintershall DEA

Løsning med «West Mira»?

Maria-feltet har voldt hodebry for operatør Wintershall Dea og lisenspartnerne Petoro og Spirit Energy og har nå stor oppmerksomhet i lisensgruppen. Eksperter i lisensgruppen i Norge og i Tyskland jobber nå med å løse produksjonsfloken.

Forsøkene på å øke trykket i reservoaret ved vanninjeksjon, har ikke lyktes slik partnerne håpet. Nå er neste steg å bore to nye brønner for å få fart på produksjonen.

Det er Seadrill-riggen «West Mira» som skal i aksjon for Wintershall Dea mot slutten av året og fram til mai 2020.

Publisert: