Overlever Sandnes til 2160?

Ein eller annan gong dei neste 150 åra vil det bu fleire menneske i Sandnes enn i Stavanger. Men har me ein eller to byar då?