Lav terrortrussel offshore

Mulighetene for en terrorhandling på norsk sokkel er lavere nå enn den noen gang har vært.

Publisert: Publisert:

Mulighetene for at det skal skje en terrorhandling på norsk sokkel er mye mindre nå enn under den kalde krigen, ifølge tidligere etterretningsoffiser Bernard Duncan Lyng. Foto: Arkivfoto: Fredrik Refvem

  • Hilde Øvrebekk
    Kommentator
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

Dette sier tidligere etterretningsoffiser og tidligere leder for Statoilkonsernets stab for sikkerhet og beredskap, Bernard Duncan Lyng.

— Under den kalde krigen var trusselbildet offshore mye større enn den er nå. Da var det Russland som var den største faren. Du skal selvfølgelig alltid være på vakt, men jeg vil si at det er en nøktern trussel i dag, sier han.

Ansvar for å støtte

Politiet i Stavanger har ansvaret for offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Ansvaret for sokkelen deler de med tre andre politidistrikt langs kysten.

Ved et terrorangrep har Forsvarets spesialkommando (FSK) ansvaret for å støtte politiet med terrorbekjempelse ved olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Ifølge Forsvarsdepartementet har Forsvaret ansvar for å forsvare landet mot angrep fra en ytre fiende, mens politiet har ansvar for bekjempelse av kriminalitet og håndtering av indre trusler.

Terroranslag defineres i utgangspunktet som kriminelle handlinger, og ligger under politiets ansvarsområde. I henhold til totalforsvarskonseptet kan politiet trekke på Forsvarets ressurser for håndtering av terroranslag.

Forsvarets støtte til politiet er regulert gjennom den såkalte Bistandsinstruksen. Dette betyr at politiet anmoder om Forsvarets støtte etter behov.

Enkelte av Forsvarets styrkeelementer står på en viss nasjonal beredskap, ifølge Forsvarsdepartementet. Disse styrkeelementene er lokalisert på ulike steder i Norge, men beredskapen som sådan er ikke geografisk begrenset.

— Av sikkerhetshensyn kan vi ikke gå nærmere inn på hvilke styrkeelementer som har hvilket beredskapsnivå, heter det i en epost fra departementet.

Vil ta minst to timer

Bergens Tidende skrev på fredag at det ville ta minst to timer for styrken å komme seg fra basen på Rena i Hedmark til den nærmeste installasjonen i Nordsjøen dersom noe skulle skje.

Les også

[No available link text]

— Hvis du gjør dette på en ad-hoc basis, tar det minst to timer, vanligvis vil det ta mer enn det, sier Lyng.Men han mener videre at dette er uproblematisk, nettopp fordi trusselbildet er så lite som det er og fordi FSK-styrken er en av de beste militære styrkene i verden.

— Det er dessuten ekstremt vanskelig å komme seg offshore med båt, å komme seg opp i installasjonen, og i tillegg ha med seg det utstyret som trengs. Jeg mener at de kommer til å bli oppdaget ganske tidlig, sier han.

Lyng legger til at både baggasje og ansatte blir securitykontrollert før de reiser med helikopteroffshore.

— Alle som jobber offshore må gyldig offshore-helsesertfikat. I tillegghar alle installasjoner en sikkerhetssone på minst 500 meter rundt seg, der andrefartøy ikke har adgang innenfor. Dermed er offshore installasjoner godt sikretogsåpå hverdagsbasis i fredstid.

Han forteller at offshoreinstallasjonene er alleknyttet opp til sine respektive beredskapssentre, og at plattformsjefene har god og kvalifisert opplæring i kriseledelse.

Spørsmål om evne

Det Lyng mener er viktig å se på er ikke responstiden, men evnen politiet har til å ta i bruk den ressursen de har i FSK-styrken.

— Problemstillingen ligger mer i om politiet har kunnskap og innsikt til å nyttiggjøre seg av disse folkene.

Han legger til at det står og faller på politimesterens evne til å se hvor stor trusselen er.

Lyng understreker at Stavanger politikammer har lang erfaring akkurat på dette området, og at han har all tillit til at de kan jobben sin.

— Det kan hende at de fire politikamrene føler seg kompetente nok, men likevel kan man spørre seg om politiet trener nok sammen med FSK.

Lyng har lang erfaring med å vurdere terrorfare i Norge. Han har i flere år vært talsmann for at Norge bør ha én nasjonal politisjef som kan håndtere slike situasjoner.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) skal, sammen med aktører på norsk sokkel, gjennomgå på nytt sikkerhetsrutiner på norsk sokkel.

Forsvarsdepartementet vil også se nærmere på relevante rutiner og prosedyrer innenfor egen sektor parallelt med 22. juli kommisjonens arbeid.

Publisert:
  1. Olje og gass

Mest debattert

  1. Ryfast fortsatt gratis – Vegvesenet hever kontrakten med Tecsidel

  2. Gigantvarehuset får fortsatt ikke selge varer til biler og båter

  3. MDG på vippen i ny meningsmåling

  4. Alle grønne land blir gule - ber alle la være å reise utenlands