Mobilitet i befolkningen gir effektivt arbeidsmarked

Flere og flere flytter fra Stavanger, spesielt til Østlandet. Men i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det ikke nødvendigvis negativt.

UiS-professor Ola Kvaløy påpeker at det er en sterk sammenheng mellom mobilitet og produktivitet i arbeidsmarkedet, og at det slår positivt ut at arbeidstakere flytter på seg etter jobb.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Blir folk værende i en region der tilgangen på jobber er svekket, opplever arbeidsmarkedet en svikt.

Det sier økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han sier det er viktig for arbeidsmarkedet at arbeidstakere flytter seg etter hvor det er jobb, og at mobilitet er en forutsetning for et velfungerende arbeidsmarked.

– Det gjelder det å finne de riktige personene til de riktige jobbene. For at produktive bedrifter skal kunne ekspandere på bekostning av mindre produktive, må folk være villige til å flytte på seg, sier Kvaløy.

Les også

Flytter ut av Rogaland for å få jobb

Flytter ut som aldri før

UiS-professoren gir dermed regionssjef Truls Nordahl i Nav rett - i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nordahl ba senest i januar ledige arbeidstakere om å vurdere å flytte, i stedet for å vente på at jobber skulle dukke opp i regionen de befant seg i. Dette er et budskap Nav-sjefen har gjentatt flere ganger.

Blir folk værende i en region der tilgangen på jobber er svekket, opplever arbeidsmarkedet en svikt

– Man har selvfølgelig personlige og psykologiske kostnader knyttet til det å flytte. Men i samfunnsøkonomien har han helt klart rett, sier Kvaløy.

Rådgiver for byutvikling i Stavanger kommune, Einar Skjæveland, ser en tendens til at siddiser i økende grad flytter til andre steder i landet, enn til nabokommuner og andre steder i Rogaland.

– Før oljekrisen flyttet man for å bytte bolig, men nå flytter man for å få arbeid. Arbeidsflyttingen er noe helt annet enn det vi har sett tidligere, sier Skjæveland.

Mens det tidligere, i perioden 2002 til 2014, har vært flere innflyttere enn utflyttere til Stavanger kommune (se oversikt under), snudde pilen i 2015. Da flyttet Stavanger-folk spesielt til kommunene på Østlandet. I 2015 dro 764 personer til Oslo alene, og totalt 1478 til fylkene som tilhører Østlandet.

Per tredje kvartal i 2016 var nettoflyttingen på −105 personer i Stavanger.

Oversikten viser hvordan folk har flyttet inn og ut fra Stavanger siden 2002. 2015 skiller seg ut på flere punkter, spesielt endringen i nettoflyttinger til Østlandet og utlandet er markant.

Flere drar fra Rogaland

Den så langt ferskeste statistikken over nettoflyttinger (se faktaboks) per år i Rogaland, for 2015, viser at fylket hadde et langt større flyttetap i 2015 enn året før. Mens det i 2014 var et flyttetap på 300, vokste det til 1100 i 2015. Flere kommuner gikk fra flytteoverskudd i 2014 til tap i 2015.

Før oljekrisen flyttet man for å bytte bolig, men nå flytter man for å få arbeid

For tredje kvartal 2016 hadde Rogaland størst flyttetap i landet, med vel 300 flere ut- enn innflyttinger, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Et flytteoverskudd fra utlandet på 650 dekte delvis opp for et stort innenlands flyttetap til andre fylker på 950.

For Sandnes har den store befolkningsveksten de siste 15 årene skyldtes flytteoverskudd. Fjerde kvartal i 2015 var nettoflyttingen imidlertid negativ, noe Sandnes ikke har opplevd siden 2002.

Per tredje kvartal 2016 var nettoflyttingen på 81 personer. Til sammenlikning var nettoflyttingen 539 personer i 2015, 1014 personer i 2014 og 1200 personer i 2013.

Også i Sola er det flere som flytter ut, enn som flytter inn. Per tredje kvartal 2016 var nettoflyttingen på −263 personer, ifølge SSB. I 2015 var nettoflyttingen 107.

Ingfrid fikk sparken i oljå - så kom drømmejobben
Publisert: