• Det er på brønnintervensjonsfartøy som «Island Wellserver» at det nye selskapet Tios ønsker andre arbeidstidsordninger for sine ansatte. Equinor

– Nordsjøturnusen kan være truet - nytt selskap vil ha andre arbeidstidsordninger for sine ansatte

Etter at det nye oljeserviceselskapet Tios har signalisert at selskapet vil ha offshore-ansatte inn på andre arbeidstidsordninger, mener forbundslederne i Safe og Industri Energi at Nordsjø-turnusen for alle oljearbeidere på flyteriggavtalen kan være under press.