OD: Olje- og gassbanken tømmes raskere enn antatt

Det er mindre olje og gass igjen på norsk sokkel enn tidligere antatt og vi selger mer enn vi finner, ifølge nye tall fra Oljedirektoratet.

Publisert: Publisert:

Valemon-plattformen startet produksjonen tidligere i år. Foto: Andre Osmundsen - Statoil

Denne artikkelen er over fem år gammel

12 funn er revurdert og er ikke lenger med i regnskapet, og flere funn enn før er under utredning, viser tallene fra OD.

Hvert år gjør Oljedirektoratet opp regnskap for de petroleumsressursene— og reservene som er igjen på norsk sokkel.

Ressurser er definert som all olje og gass som er teknisk utvinnbar, men som ikke nødvendigvis er lønnsom å bygge ut. Mens reserver er den delen av ressursene som partnerne i et felt og myndighetene har besluttet å bygge ut, eller som allerede er i produksjon.

Les også

OD: Mulig å tjene 4500 mrd til på norsk sokkel

Tallene fra 2014 fra Oljedirektoratet viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene har blitt 132 millioner fat mindre siden 2013. Dette er en nedgang på 0,15 prosent.Årsaken til nedgangen er at 12 av funnene som var med i forrige regnskap nå er revurdert. Det er liten sannsynlighet for at disse funnene kommer til å bli bygget ut, skriver OD i en melding.

Mer selges og mindre kommer til

I 2014 ble de totale reservene på norsk sokkel også redusert, med 1296 millioner fat. Dette fordi det ble solgt og levert langt mer olje og gass i 2014 enn det som ble tilført.

Økningen i reservene har også avtatt betraktelig, viser tallene fra OD.

Les også

Olje-mål blir vanskelig å nå

Vareopptellingen for 2014 viser at det har vært en tilvekst i reservene på 82 millioner fat, altså den oljen og gassen selskapene har besluttet å bygge ut og produsere. Dette er en betydelig nedgang fra 2013, da tilveksten var på 642 millioner fat i 2013.Det ble bare levert inn én plan for utbygging og drift (PUD) i 2014, for Statoils Rutil-funn som ligger i Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen.

Prosjektet for havbunnskompresjon på Ormen Lange er tatt ut av reservene fordi operatøren Shell skinla dette i fjor.

Les også:

Les også

Shell utsetter Ormen Lange-prosjekt

Lavere forventinger

Oljedirektoratet nedjusterer også forventingene til hvor mye olje og gass selskapene kommer til å finne i tiden framover. Direktoratet mener at de uoppdagede ressursene på norsk sokkel 17,6 milliarder fat.

Dette er 660 millioner fat mindre olje og gass enn det OD trodde i fjor på samme tid. Og bare denne nedgangen tilsvarer all oljen og gassen som ble påvist i nye funn i 2014.

Les også

Disse prosjektene er ikke lønnsomme med dagens oljepris

Oljedirektoratets ressursregnskap anslår at de totale utvinnbare petroleumsressursene på norsk sokkel er på 89 milliarder fat oljeekvivalenter. Det er en svak nedgang fra 2013.45 prosent av de totale ressursene på norsk sokkel er solgt og levert.

De totale utvinnbare petroleumsressursene økte i 2013 med 3686 millioner fat oljeekvivalenter fra 2012.

Økningen skyldtes i stor grad at ressursanslaget fra 2013 inkluderte Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen. Disse områdene stod samlet for 60 prosent av økningen.

92 funn utredes

Betingede ressurser, planlagte utbyggingsprosjekter som er avhengige av endelige avklaringer, har det siste året økt. I felt har de gått opp med 44 fat oljeekvivalenter til 5151 millioner fat, mens i funn utgjør betingede ressurser 7051 millioner fat.

Det er 92 funn som for tiden utredes med tanke på utbygging. 65 prosent av ressursene i disse funnene er olje, og ressursanslaget for Johan Sverdrup utgjør 48 prosent av oljeressursene i funn.

Tilveksten fra nye funn er størst i Barentshavet, både for olje og gass. Evaluering av funnene pågår, og både ressurs­estimatene og mulige utbygginger er usikre, skriver OD i en melding.

Felt/funn nedstengt i 2014Felt startet produksjon i 2014Felt under utbygging i 2014Felt med planlagt oppstart i 2015
Heimdal *BrynhildAasta Hansteen 
HuldraGudrunBøylaBøyla (produserer)
MurchisonFram H-NordEdvard GriegEdvard Grieg
33/9-6 DeltaSvalinFlyndre 
  Gina Krogh 
  GoliatGoliat
  Hanz 
  Ivar Aasen 
  KnarrKnarr
  Martin Linge 
  ValemonValemon (produserer)
  • Heimdal har offisiell produksjonsstans i november 2011, og er fortsatt i drift som et prosesseringssenter for flere felt.

(Kilde: OD)

Publisert: