• Olje- og energiminister Ola Borten Moe (th) og EUs energikommissær Günther Oettinger, midten, på Troll A-plattformen i høst. Schjetne, Steinar

Klart nei til EU og Bellona

Olje— og energiminister Ola Borten Moe kommer med en klar beskjed til Bellona-leder Frederic Hauge og EU-kommissær for energi Gunther Oettinger. - Vi bestemmer selv på norsk sokkel.