Verneombud i Statoil slår alarm

En rekke interne uenigheter i Statoil og et høyt konfliktnivå kan gå utover sikkerheten, mener selskapets hovedverneombud.

Publisert: Publisert:

Gullfaks C er en av plattformene der Statoils ansatte må dele lugarer. Foto: Statoil

— Vi er bekymret for at det skal gå utover sikkerheten sier Hans Fjære Øvrum, fungerende koordinerende hovedverneombud i Statoil, til Offshore.no.

Denne bekymringen har han videreformidlet til både Arbeidsdepartementet og Olje- og energidepartementet, i brevs form.

"Et høyt konfliktnivå vanskeliggjør endringer og forbedringer, fordi konflikter hindrer forankring og endringsvilje hos partene. Konfliktnivået er nå høyt etter streik, lockout og pensjonskrangling. Det har vært en stigmatisering av begge parter i media for å vinne opinionen som forsterker konflikten", skriver Øvrum.

Verneombudet trekker fram konflikter i saker som handler om lugardeling og pensjon, samt streiken i sommer.

- Ansatte betaler prisen

Øvrum oppfatter at Statoil utnytter oppmykningen av reglene som gjelder lugardeling til å tøye grensene, på bekostning av de ansatte.

Les også

126 må dele seng på Gullfaks

— Statoil utnytter den ferske regelendringen for det den er verdt. Bare de siste ukene har selskapet meldt inn ønsker om lugardeling på seks, sju felt. Selskapet sitter igjen med stor økonomisk gevinst, og arbeidstakerne må betale prisen, sier Øvrum til Offshore.no.

"Det var høyt konfliktnivå da Statoil innførte ny driftsmodell ved bruk av styringsretten, men nå er situasjonen verre. Konfliktnivået kan igjen forplante seg ned på plattformene som den gjorde ved innføring av ny driftsmodell. At Statoil igjen truer med bruk av styringsretten, er med på å forsterke konflikten", skriver verneombudet i brevet til departementene.

Ønsker dialog

Statoil understreker at selskapet er opptatt av åpenhet, dialog og samarbeid.

— Vi har vært gjennom en arbeidskonflikt der det det falt harde og til dels personrettede uttalelser. Ledelsen i Statoil ønsker å se fremover, og vil fortsatt legge til rette for et godt samarbeid med foreningene, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Offshore.no.

Les også

Helge Lund vil ikke krangle mer

Konsernsjef Helge Lund sa til Aftenbladet i slutten av juli at han ønsket å legge konfliktene bak seg og se framover.

Les også

Statoil lover mer åpne ledere

— Vi har vært gjennom en tøff arbeidskonflikt. Vi må kunne ha områder hvor vi er uenige, men vi må samarbeide godt på andre områder, sa Lund til Aftenbladet.- Nå må vi se framover og legge forholdene til rette for videre samarbeid.

I brevet fra hovedverneombudet er budskapet tydelig:

"Lytt mindre til råd fra konsulenter i dress og kom heller i dialog med egne ansatte i kjeledress."

Publisert: