• simonsen Stephen Olsen

Verdens beste Ipark på Ullandhaug

Innovasjonsparker er en avgjørende katalysator for å skape lønnsomme arbeidsplasser av gode forretningsideer. På Ullandhaug har vi den beste, skriver Svein Olav Simonsen i energikommentaren.