• Kristian Jacobsen

På jakt etter armer til undervannsrobot

Hvis lokale bedrifter trer støttende til med utstyr, kan Stavanger få en unik prøvestasjon for fagprøver innen fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU).