Budsjettlekkasje: 65 millioner mer til forskning på banebrytende teknologi

På laben til forskningsgiganten Norce jobber forskere innen helseteknologi og petroleum sammen for å finne ut hvordan årer og rør tetter seg. Denne typen tverrfaglighet må vi ha mer av, mener regjeringen.

Forsker Ingunn W. Jolma viser hvordan både petroleumsforskere og leger kan lære av det silikonbaserte sirkulasjonssystemet som Norce har brukt det siste halve året på å få på plass. Modellen skal forestille blodårene til en voksen mann, med koblinger mot hjernen og beina. Forskerne kan leke seg med ulike typer hjertesignaler og kan føre inn forskjellige typer væsker med ulike egenskaper.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Har egentlig medisin og petroleum noe til felles? Finnes det likheter mellom tette rør og tette blodårer? Ja, mener forskerne hos det nyopprettede forskningsinstituttet Norce (tidligere IRIS journ. anm) ved Universitetet i Stavanger.

– Fysikken er den samme, sier forskningssjef innen helseteknologi, Thor Ole Gulsrud.

Prosjektene Gulsrud og kollegene i Medtech (se faktaboks) jobber med er ikke kun forskning på enten petroleum eller medisin, men begge. Tverrfagligheten kan hjelpe begge sektorene til å finne svar ved å lære av hverandre, men det interdisiplinære aspektet fungerer som en byrde når det gjelder å søke finansiering. Lokale investorer har ikke latt seg friste, og mange av søknadene til Forskningsrådet har heller ikke nådd gjennom – kanskje fordi søknadene faller mellom to stoler.

– Mange prosjekter dør fordi det ikke er nok risikokapital eller støtte til å dra prosjekter videre. Ikke alt har livets rett, men det er nok en for liten andel av grensesprengende prosjektideer som får støtte, sier Gulsrud.

Forskningssjef Thor Ole Gulsrud driver med såkalt «muliggjørende teknologi», teknologi som produserer grensesprengende løsninger, produkter eller prosesser. I Norge er denne typen teknologi særlig knyttet til IKT, nanoteknologi og bioteknologi.
Les også

IRIS har fått nytt navn

En investering for framtidens arbeidsmarked

– I bunn og grunn handler det om å skape et bærekraftig velferdssamfunn og at Norge er omstillingsdyktige, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Her sammen med tidligere kunnskapsminister, nå næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Medtech-gruppen og Pumps and Pipes er gode eksempler på hvordan vi kan bruke eksisterende kompetanse på nye områder, som kan føre til nye måter å jobbe på, mer bærekraftige løsninger og nye arbeidsplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I statsbudsjettet som legges fram mandag, foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til forskning på såkalte «muliggjørende og industrielle teknologier» (se faktaboks) med 65 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. I praksis betyr dette at regjeringen vil øke bevilgningene til Forskningsrådet, som vurderer søknader fra eksempel Medtech-gruppen.

– Samfunnet endrer seg i et rasende tempo, og det å investere i forskningen er å dra oss framover og utnytte mulighetene vi har. Derfor er dette en viktig investering. Vi står midt i en omstilling der det er viktig å finne nye typer jobber, og satsing på forskningen er én måte å oppnå det på, sier Nybø.

Lunken interesse fra næringslivet

Hos Medtech-gruppen finner vi både CO2-forsøk og en blodstrømsmodell. Sistnevnte kostet 700–800.000 kroner og er basert på 3D-print. Forskerne kan sette inn kateter, stenter og fortetninger for å se hvordan modellen reagerer – undersøkelser både helse- og petroleumsforskere kan dra nytte av. Forsker Ingunn W. Jolma og forskningssjef Gulsrud er glade for at bevilgningene øker til denne typen forskning, men mener generelt at investeringsviljen har vært for lav. Forskningsgruppen trenger penger til metodeutvikling og tilgang til utstyr og infrastruktur.

– Til nå har vi ikke sett mye vilje til tverrfaglig forskning, og de som leser søknadene har kanskje ikke de tverrfaglige brillene på når de skal fordele midlene. Jeg skulle også ønske at lokale investorer også så mulighetene i slike risikoprosjekter, sier Jolma.

Modellen til Medtech er basert på 3D-print, er laget av silikonmateriale og tilsvarer ekte blodårer. En avansert pumpe gjenskaper den rytmiske pumpingen til venstre hjertekammer, som forskerne kan justere etter hva de ønsker å studere.

Forskningssjef Gulsrud sier interessen har blitt større etter oljekrisen, men har i bakhodet at kriser har en tendens til å bli glemt når tidene blir bedre. Pumps and pipes-prosjektet kom i stand i 2015 som en konsekvens av oljekrisen. Samtidig så har satsingen på helseteknologi økt med byggingen av nytt sykehus, nytt fakultet for helsevitenskap og forsøket på å etablere et klinisk masterstudium på universitetet. Nå vil Medtech finne mer finansiering, enten det er privat eller offentlig.

– Tanken med Pumps and pipes er å finne gode ideer som er så gode at noen er villige til å betale for dem. Enten fra Forskningsrådet eller private investorer som vil bidra, sier Gulsrud.

17. og 18. oktober avholdes konferansen Pumps and Pipes på Sola Strand Hotel.

Publisert: