• Kollsnes Øyvind Sætre Gassco
    Galleri

Kulda ødela for norsk gasseksport

Kombinasjonen av ekstrem kulde og vind skaper problemer for gasseksporten til Europa. Onsdag var eksportkapasiteten til Gassco sitt prosessanlegget på Kollsnes nesten halvert.