• Siri M. Kalvig skal igjen bygge opp et nytt selskap. Denne gangen det store statlige investeringsfondet Fornybar AS. Navnet på selskapet skal endres. Jarle Aasland

Siri Kalvig skal lede Fornybar AS

Siri M. Kalvig er ansatt som administrerende direktør i det statlige investeringsfondet som skal «redde verden».