• Faroe Norge-sjef Helge Hammer kunne onsdag morgen melde at et uavhengig konsulentselskap mener at Faroe er verdt betraktelig mer enn DNO vil ha for de resterende aksjene. Jon Ingemundsen

Faroe med svar på tiltale: Eksperter mener DNO undervurderer selskapet med 20 til 48 prosent

Konsulentselskapet Gaffney, Cline & Associates mener verdien av Faroe er betraktelig høyere enn DNOs tilbud. Samtidig melder Faroe at letebrønnen på Brasse Øst-prospektet var tørr.