• Analysebyrået Menon har ikke funnet noen klar sammenheng mellom kostnadskutt og svekket sikkerhet. Jon Ingemundsen

Rapport: Kostnadskutt fører ikke til svekket sikkerhet

Det er ingen entydig sammenheng mellom kostnadskutt og flere nestenulykker og hendelser på sokkelen, ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Menon.