• Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen sier Statkraft trenger erfaring fra flere havvind-prosjekter for å ta en industriell rolle i en større utbygging, langt til havs på Doggerbank. Fredrik Refvem

Statkraft leter etter mer vind

Statkraft vil fortsette med å bygge ut vindkraft til havs, etter at alle turbinene nå er på plass i pionérprosjektet Sheringham Shoal. Men det er ingen selvfølge at Statoil blir samarbeidspartner i nye prosjekter.