Gigantskip med skifergass fra USA inntar Norge

Billig amerikansk skifergass ankommer Norge — og Europa - for første gang onsdag formiddag. Petrokjemiselskapet INEOS skal få ukentlige leveranser til deres anlegg i Rafnes i Bamble.

Publisert:

Det første skipet fra USA med skifergass ankommer Ineos sitt kjemikaleanlegg på Bamble i Telemark onsdag. Foto: Ineos

Ntb

Til tross for at Norge har sokkelen full av gass har INEOS valgt å kjøpe etangass fra USA, utvunnet fra skifergass. INEOS har valgt Norge som sitt første anløpssted i Europa, der selskapet de siste årene har bygget egnede lagertanker forgassen.

Det første skipet som legger til kai i Rafnes er det største i sitt slag, lastet med 27.500 kubikkmeter etangass som skal brukes til plastproduksjon.

— Vi nærmer oss slutten på en enormt ambisiøst prosjekt som har tatt oss fem år, sier INEOS grunnlegger Jim Ratcliffe.

Den første forsendelsen med gass forlot Philadelphia i USA tidligere i mars.

Les også:

Les også

Oljeprisens ville ferd - hvordan kunne vi tro på paradis?

Les også

Oljekonkurrenter skvises av prispress

Les også

Statoil selger i Norge - kjøper mer skifergass

Les også

Statoil har tatt tap på 87,3 milliarder

Les også

Kårstø kan bli slått av billeg USA-gass

Konkurranse

Før skifergassrevolusjonen i USA var det amerikanerne som importerte gass fra blant annet Europa, inkludert norsk LNG. Nå går det den andre veien, med billigere produksjon av olje og gass «over there». I tillegg til pris teller manglende infrastruktur, nærmere bestemt at det ikke er rør fra norske felt til anlegget på Grenland, sier administrerende direktør ved Ineos Bamble, Magnar Bakke, til nettstedet E24:

— Hadde vi hatt gassrør, hadde vi neppe hatt noen import her nei, og det hadde heller ikke vært nødvendig å løpe verden rundt etter råstoff, sier Bakke.

Han påpeker at selv med rør ville norsk leveranse tapt på pris:

— Dette blir jo rent hypotetisk, men antakelig hadde det vært mye dyrere på bakgrunn av at Statoil hadde vært eneleverandør. Isolert sett kan en si at vi nå har en fordel med løsningen vi har i dag, sier Bakke.

Omdiskutert

Skifergass i seg selv er ikke mer forurensende enn annen naturgass, men produksjonsmetodene er omstridt og har vekket betydelig miljødebatt. Utvinningen krever mye vann og boring av mange brønner for å frigjøre gass - eller olje - fra skifersteinen.

For ikke å ramme tilgang på drikkevann, bør anleggene ligge i områder langt unna befolkning. Avløpsvannet som blir presset tilbake til overflaten, er giftig og kan inneholde radioaktive materialer. Det argumenteres også mot produksjonen fordi den kan forurense grunnvannet.

Publisert: