• Oljebransjen i Norge og Storbritannia vil ikke lenger bruke Super Puma-helikoptre. På bildet er en Super Puma EC 225 AWSAR tidligere stasjonert på Statfjord. Fotografert i 2009. StatoilHydro

Omstridt helikopter-type til Island og Ukraina

Helikoptre av typen Super Puma H225 er fortsatt uønsket på norsk sokkel på grunn av ulykker, inkludert Turøy-ulykken. Nå skal flere av disse helikoptrene til Island og Ukraina.