Høye karbonpriser setter fart i Europas gassforbruk

Karbonutslippene i Europa kan reduseres med 70 millioner tonn i 2019. Mye av dette skyldes skyhøye karbonpriser og at gass erstatter kull.

Norsk gass står seg sterkere i konkurranse mot kull som følge av økt karbonpris. Her fra brunkull-området i Lausitz øst i Tyskland.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Ved lav gasspris og høy karbonpris blir gass mer konkurransedyktig. Ved oppsvinget i karbonprisen det siste året, har vi også sett at det setter fart i bruken av gass på bekostning av kull i kraftverkene Allerede til nå i år er utslippene i Europa gått ned med 30 millioner tonn CO₂.

– Totalt for 2019 forventer vi en utslippsreduksjon på 70 millioner tonn, spesielt er det i Tyskland og Spania hvor vi ser at gass utkonkurrerer kull i stor skala for tiden, sier analytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv til Aftenbladet.

Utslippsreduksjonen som forespeiles er betydelig. Til sammenligning lå de norske CO₂-utslippene på 52,9 millioner tonn i kvotepliktig sektor i 2018.

Aftenbladet skrev onsdag om at Norge bare i 2019 kan tape inntil 35 milliarder kroner på de lave gassprisene dette året.

Gir Norge nesten 7 milliarder

Men selv om Norge i løpet av 2019 kan måtte se at gassinntektene reduseres med rundt 20 prosent, kompenseres noe av inntektstapet for salg av karbonkvoter i EUs kvotemarked. I forrige uke skrev Dagens Næringsliv at regjeringen kunne budsjettere med 6,7 milliarder kroner i økte inntekter som følge av høyere karbonpris.

Sørhus har i en årrekke fulgt med i utviklingen av karbonprisen, og kan slå fast at prisveksten har vært enorm i det siste. I tillegg til å gi Norge ekstra inntekter i form av salg kvoter i EUs kvotemarked, gir den høye prisen drahjelp til norsk gass. De neste to-tre årene sier Sørhus prognosene er gode for for stabilt høye karbonpriser.

– For Norge er en høy karbonpris bra for etterspørselen av gass. Gass blir mer konkurransedyktig med kull. Selv for gasskontrakter som er høyere priset, ser vi at med høy karbonpris på toppen er de konkurransedyktig med kull, sier Sørhus.

Les også

Nå er det klart for norsk oljecomeback

Behovet for norsk gass vil gå betydelig ned når volumene i fornybar energi kommer opp, mener Anders Bjartnes. Her fra Gassco sin terminal i Zeebrugge.

Gass som tilkallingsvikar

Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og klima og for Norsk klimastiftelses publikasjoner, ser forskjeller i det korte (5-10 år framover) og lange bildet for norsk gasseksport. Han deler ikke inntrykket som er skapt i det politiske Norge og blant de norske petroleumsinteressene om gassens viktighet i det lange løpet.

– Gass er tilkallingsvikaren til fornybar energi. Det vil være behov, men etter hvert som volumene kommer opp på fornybar, vil etterspørselen gå nedover. Gassen som er i nåværende funn og i produksjon fra norsk sokkel, vil bli solgt, slik som fra Troll-feltet, men det blir vanskeligere å forsvare investeringer i gassprosjekt som krever ny infrastruktur med lang nedbetalingstid, sier Bjartnes.

Les også

Høyre tar feil, olje og gass fra Norge er ingen klimaredning

Det blir vanskeligere å forsvare investeringer i gassfelt på norsk sokkel som krever ny infrastruktur, mener Anders Bjartnes i Norsk klimastiftelse.

Forsker Indra Øverland ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Nupi, mener at gassprisen framover fortsatt i stor grad vil være koblet til oljeprisen, slik at Norges inntekter av gasseksport til EU vil påvirkes av oljeprisen. På mellomlang sikt antar Øverland at EUs behov for å importere gass vil øke fordi gassproduksjonen i EU faller, samtidig som Tyskland skal fase ut kjernekraft og Storbritannia faser ut kullkraft.

– På lenger sikt er utsiktene mindre sikre og avhenger av hvordan det går med veksten i fornybar energi. Dersom framskrittene på fornybar energi og energilagring blir betydelige, kan etterspørselen etter fossile brennstoffer som gass falle betydelig, forklarer Øverland til Aftenbladet.

Les også

Den nye offshorearbeideren

Les også

Norsk naturgass bidrar på veien til et kullfritt Europa!

EU kan skattelegge?

Han ser ikke for seg at import av LNG fra Nord-Amerika vil spille en dominerende rolle i gassmarkedet i EU, han mener nemlig det ikke kan utelukkes at EU vil forsøke å skattlegge LNG fra skifergass som produserer en del utslipp av klimagasser. Skjer det, vil norsk gass stille sterkere i EU-markedet. Samtidig øker Russland transportkapasiteten med ny rørledning, Nord Stream II, til Tyskland via Østersjøen.

EUs politiske forhold til Russland kan også spille en rolle for Norge framover. Hvis EUs forhold til Russland blir dårlig, øker det sjansen for at det er norsk gass som etterspørres.

– Men mitt inntrykk er at EU langt på vei har mistet interessen for Ukraina og at syklusen er på vei mot en periode med bedre relasjoner mellom EU og Russland, påpeker Øverland.

Publisert:
 1. Oljepris
 2. Olje og gass
 3. Nordsjøen
 4. Klimaendringer
 5. Karbonfangst

Mest lest akkurat nå

 1. Hå-poli­tikere er rystet og vil ha Inger-Tones sak på bordet

 2. – Tar en U i Molde når som helst, bare kjipt at det igjen var to enkle baklengsmål

 3. Dobbelt­draps­dømt (20) døde i fengsel

 4. Uten­landske nyhets­byråer om Norges gjen­åpnings­helg: – Volde­lige kamper og opp­tøyer

 5. En av fem i alders­gruppen 25–39 er ikke vaksinert i Stavanger: – Håper det er etter­nølere

 6. Mopedfører til syke­hus etter ulykke