• En by nord i Rogaland. Arnt Olav Klippenberg

Overraskende at denne byen slår knockout på Stavanger

Tradisjonelt har Haugesund hatt høyere arbeidsledighet enn Stavanger, men etter oljesmellen er rollene byttet om.