• Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er administrerende direktør i Norsk olje og gass. Pål Christensen

Nedbemanninger i Norsk olje og gass

Oljekuttene er kommet til oljeselskapenes egen interesseorganisasjon, med hovedkontor på Forus.