• Goliat er foreløpig eneste plattform i Barentshavet. Jon Ingemundsen

Regjeringen vil bygge mest mulig og størst mulig i Barentshavet

Vår Energi, som er operatør for Goliat-plattformen, ser endelig at pengene begynner å strømme inn til både seg selv og statskassen. Regjeringen vil fortsette satsingen i Barentshavet.