Politietterforskning av Stavanger-selskap vil ta flere måneder

Teekay-ledelsen og sentrale personer i Teekay Shipping Norway er avhørt av politiet. Men foreløpig kan ikke politiet si noe om etterforskningen av Teekay dreier seg om flere skip enn «Navion Britannia».

Publisert: Publisert:

Økokrim mistenker at oljetankeren «Navion Britannia» ble sendt ulovlig til opphogging. Foto: Teekay

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist

Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim sier til Aftenbladet at de er i den innledende fasen i etterforskningen av Stavanger-baserte Teekay Shipping Norway AS.

Politiet vil måtte bruke en god del tid i det videre etterforskningsarbeidet, og Bache Dahl sier at arbeidet minst vil ta flere måneder.

I slutten av januar kom det fram at politiet etterforsker det Stavanger-baserte selskapet Teekay Shipping Norway for eksport av ulovlig avfall, ettersom skipet «Navion Britannia» gikk fra Stavanger til opphogging i Alang i India i 2019. Teekay på sin side har hele tiden hevdet at selskapet ikke har noe å skjule og at de ikke har gjort noe ulovlig i denne sammenheng.

Les også

Teekay-tanker endte på verstingstrand i Bangladesh

Ledelsen er avhørt

Etterpå har Aftenbladet skrevet at Teekay i Stavanger solgte fire skip i 2018 og 2019 som kort tid etter salg endte i opphogging. Tre av skipene: «Navion Britannia», «Stena Alexita» og «Nordic Spirit» ble hogget i Alang i India, mens «Navion Scandia» endte sine dager i Chittagong i Bangladesh.

Overfor Aftenbladet gjør politiet det klart at sentrale folk i Teekay er avhørt av politiet.

– Teekay-ledelsen og sentrale personer er avhørt i Stavanger. Det er gjort beslag i fysiske dokumenter på selskapets kontorlokale, det er tatt speilkopier av flere ulike databærere, og vi regner med at disse kan inneholde kommunikasjon som kan være relevante i bevissammenheng, sier Bache Dahl til Aftenbladet.

Når det gjelder skipet «Navion Britannia», som endte sine dager Alang i India, lå denne oljetankeren i Mekjarvik utenfor Stavanger til den 20. mars 2018.

Teekay etterforskes for ulovlig eksport av avfall etter at selskapet sendte «Navion Britannia» til opphogging i India. Foto: Jon Ingemundsen

Kommenterer ikke andre skip

Deretter gikk ferden til Egypt, via Suezkanalen, og ankret opp i Sri Lanka den 23. april 2018. Her ble skipet solgt fra Teekay Norway til Karatal Shipping og byttet til Panama-flagg. Skipet forlot Sri Lanka i slutten av juni. Oljetankeren seilte videre til Alang i India hvor skipet ankom 27. juli for opphogging.

Bache Dahl opplyser videre at Teekay Shipping Norway er siktet for overtredelse av forurensningsloven under henvisning til avfallsforskriften. Skipsgjennvinningsforordningen, som trådte i kraft i desember 2018 i Norge, og som i korte trekk går ut på at skip fra Europa ikke kan selges direkte til ikke EU-godkjent opphogger, kommer ikke til anvendelse i denne sammenheng.

– I utgangspunktet gjelder denne forordningen bare anvendelse på EU-flaggede skip. «Navion Britannia» hadde Bahamas-flagg da den ble solgt i juni 2018, noe som i seg selv medfører at forordningen ikke kommer til anvendelse i den foreliggende saken, forklarer Bache Dahl.

«Navion Britannia» ble solgt før Norge ratifiserte skipsgjenvinningsforordningen. Nylig skrev Aftenbladet også om «Navion Scandia» som endte til opphogging i Bangladesh først via et Monaco-registrert rederi og deretter et såkalt cash-byer selskap som kjøper skip som skal hogges opp.

– Etterforsker dere også andre skip enn "Navion Britannia" som Teekay har solgt og som gikk videre til opphogging?

– Vi kan ikke kommentere enkeltelementer i etterforskningen, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim.

Kort tid etter at «Navion Scandia» ble solgt fra Teekay endte skipet sine dager på en strand i Chittagong i Bangladesh. Foto: Teekay

Solgt til opphogging?

I november 2018 solgte Teekay Offshore i Stavanger skipet «Navion Scandia» til Monaco-baserte Scarlet Star Shipping Ltd, som er under selskapet Andromeda Shippings vinger. Skipet skiftet samtidig navn til «Scarlet».

Teekay solgte «Navion Scandia» for 10,8 millioner dollar, omtrent 97 millioner norske kroner. Dette kommer fram i Teekays årsrapport for i 2018. Her skriver Teekay at salgene av tankskipene «Navion Britannia», «Stena Spirit» og «Navion Scandia» innbrakte totalt rundt 30 millioner dollar.

Skipet forlot Mekjarvik 1. desember 2018.

Ferden videre fra Mekjarvik gikk via russiske Ust-Luga før skipet gikk videre til Malta. Her lå skipet til 1. januar 2019 hvor det seilte videre i retning av Singapore. I januar 2019 ble skipet registrert solgt for 10,8 millioner dollar fra Andromeda til Prayati Shipping.

I februar 2019 skiftet skipet navn til «S Scarlet» og byttet flagg til Paulau-flagg. Prayati Shipping ligger under Pelmar Shipping som er knyttet til Best Oasis, et såkalt «cash-buyer-selskap» som kjøper opp skip som skal til opphogging.

Les også

Økokrim-rassia hos Teekay – etterforskes for ulovlig eksport av oljetanker

Direktør Ingvild Sæther i Teekay Shipping Norway og andre sentrale personer i selskapet er avhørt av politiet. Foto: Teekay

Teekay brukte «Harrier»-selskap

Skipet ble loggført utenfor Singapore, med oppgitt neste destinasjon Chittagong. I mars skiftet skipet navn til «Energy» og ble hogget opp i Chittagong i Bangladesh. Chittagong er karakterisert som den verste plassen i verden hva angår arbeidsforhold og forurensning for arbeidere som hogger opp skip.

Den oppgitte salgssummen på 10,8 millioner fra Andromeda til Prayati Shipping, er av omtrent samme størrelse som salget av tankskipet «Nordic Spirit» som ble solgt for 10,5 millioner dollar til Nabeel Ship management/Trinidad Shipping i 2019 like før skipet ble hogget opp.

Nabeel Ship management var for øvrig samme selskap som ble brukt da «Harrier» eller «Tide Carrier» ulovlig skulle transporteres til opphogging i 2017. Skipet ble tatt i arrest i Norge i 2017, og først i 2020 kunne skipet hogges opp i Tyrkia etter at Miljødirektoratet ga grønt lys til dette sommeren 2018.

2018 var ellers et tungt år for Teekay. Finansavisen skrev at Teekay Offshore og sjef Ingvild Sæther måtte se at året endte med et tap på 1,1 milliarder kroner for selskapet. Sæther opplyste i forbindelse med framleggelsen av årsresultatet at selskapet var begunstiget med flere nye fraktkontrakter for shuttletank-flåten i Nordsjøen til attraktive rater.

Les også

Harrier, tidligere Tide Carrier, hogges opp

Teekay-tankeren «Navion Scandia» havnet i Chittagong i Bangladesh til opphogging i 2019. På dette bildet, som er fra 2009, ligger «Arendal» som tilhørte OSM Ship management klar til opphogging. Foto: ANDREW BIRAJ/Reuerts/NTB Scanpix

Les også

Teekay sendte flere skip til opphogging i India

Mistenker avtalt spill

Ingvild Jenssen i organisasjonen Shipbreaking Platform i Brussel mener det er grunn til tro at Teekay visste at skipet «Navion Scandia» ville bli hogget da de solgte det til Monaco-baserte Andromeda.

– Når prisen Teekay solgte skipet for en relativt lik pris for opphogging, er det noe som kan indikere at Teekay visste ved salgstidspunktet at skipet ville bli hogget opp. Selskapet Andromeda i Monaco hadde kort tid før solgt to andre skip til opphogging i Bangladesh. På samme måte som «Navion Scandia» seilte også disse skipene fra Europa til Singapore før opphogging i Bangladesh, påpeker Ingvild Jenssen i organisasjonen Shipbreaking Platform i Brussel.

Jenssen understreker at et av de viktige spørsmålene i denne sammenheng er om «Navion Scandia» forlot Norge med intensjon om at det skulle hogges opp. Hun sier at det ikke er veldig vanlig at skip selges til en annen reder før den selges videre til et selskap som kjøper skipet til opphogging. Men når det gjelder Andromeda, er det eksempler på at selskapet er brukt som reder-mellomledd i minst to tidligere tilfeller som Shipbreaking Platform har registrert.

– Ble solgt til en seriøs aktør

Teekay selv uttalte nylig følgende til Aftenbladet om «Navion Scandia».

– Navion Scandia ble solgt til en seriøs aktør som hadde til hensikt å bruke skipet på nye oppdrag i Europa og som forpliktet seg gjennom kontrakten til å følge våre regler dersom de skulle selge skipet videre. I ettertid har vi blitt klar over at skipet har endt opp i Bangladesh. Det er et brudd på avtalen og uakseptabelt.

-Da vi ble klar over at fartøyet hadde forlatt Europa, kontaktet vi selv relevante myndigheter og varslet om det vi oppfatter er et mulig brudd på internasjonale regler. Vi har tilbudt dem det vi har av informasjon i saken, skrev Teekays presskontakt Axel Wiedenmann til Aftenbladet.

Teekay har også i Aftenbladet tilbakevist at selskapet har gjort noe ulovlig med sine skip, inkludert «Navion Britannia», som selskapet etterforskes for. Axel Wiedenmann opplyser at selskapet ikke har noe mer å tilføye enn det selskapet tidligere har uttalt i denne saken.

– Alle relevante myndigheter har fullt innsyn i vår virksomhet, men så lenge undersøkelsene pågår ønsker vi ikke si mer om dette til media, skriver Wiedenmann i en epost til Aftenbladet.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Mann til sykehus etter arbeidsulykke

 2. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

 3. Ryfast slo fire rekorder: – Helt nydelig i Ryfylke

 4. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 5. Oransjeri: Sydenstemning hjemme i hagen

 6. Bodil suste rundt på fester og fløy privatfly i studietiden, men kjente større lykke da sønnen så et fint tre i Røldal

 1. Teekay
 2. Oljepris
 3. Stavanger
 4. Økokrim
 5. Olje og gass