Statoil når utslippsmål, men oljebransjen sliter med å kutte klimautslipp

Statoil når utslippsmål to år før tiden.

Statfjord A-feltet er i sluttfasen av produksjonstiden og det kreves mye energi for å presse produksjonen på feltet.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Statoils direktør for sikkerhet og bærekraft Øystein Arvid Håland viser fram Statoils kalkyler for videre kutt fram mot 2030. Da vil utslippene være om lag 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mot over 10 millioner i 2008.

Utviklingen forutsetter nye tiltak som må finnes og besluttes, og med utgangspunkt i at produksjon fra Statoil på norsk sokkel ligger på dagens nivå, omkring 1,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Uten bevisstheten rundt energieffektivisering, regner Statoil med at utslippene i 2030 ville vært på samme nivå som i 2008.

600 000 personbiler

Når Statoil når målene som var satt for 2020 to år før tiden, påpeker Håland at det skyldes økt oppmerksomhet på viktige områder som optimal bruk av gassturbiner, redusert fakling, varmegjenvinning og mer effektive pumpesystem som noen av de mest sentrale tiltakene.

I 2015 satte Statoil seg mål om å redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel med 1,2 million tonn årlig fra 2008 til 2020.  Reduksjonen tilsvarer om lag utslippene fra 600 000 personbiler årlig, rundt en fjerdedel av den norske bilparken på fossilt drivstoff.

Foreløpig har ikke Statoils omfattende energieffektivisering på sokkelen gitt seg nevneverdig utslipp i de totale utslippene fra olje- og gassindustrien i Norge de siste årene.

Men det er noe Håland tror vil endre seg snart.

-Jeg tror at vi kan se dette i tallene som legges fram for i år. Videre framover skal vi heller ikke utelukke at vi klarer å bedre utslippskurven ytterligere, sier Håland til Aftenbladet.

De offisielle tallene til SSB legges for 2017-utslippene legges fram som foreløpige tall våren neste år.

-Helt nødvendig

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon norsk sokkel (UPN), forsikrer om at Statoil jobber videre med utslippskutt fra hele virksomheten.

-Det er helt nødvendig med sterke og effektive tiltak for å møte utfordringene knyttet til menneskeskapte klimaendringer og realisere de viktige målene som ble satt i Paris-avtalen. Derfor arbeider vi målrettet for å redusere utslippene i hele vår virksomhet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon norsk sokkel (UPN), i en pressemelding fra Statoil.

Statoil har nådd målet sitt gjennom ulike tiltak på sokkelen fra målet ble satt i 2008. På ni år fram til september i år, har Statoil gjennomført 228 energiforbedringstiltak innenfor kategoriene fakling, produksjonsprosesser, gasskompressorer og gassturbiner.

Les også

Olja: Kverna som maler og maler

Sliter med å kutte

Oljebransjen sliter imidlertid generelt tungt med å kutte sine utslipp. Olje- og gassektoren i Norge står for 28 prosent av Norges totale klimautslipp, og utslippene har økt med hele 83 prosent fra 1990 til 2015. Riktignok opplevde oljebransjen en liten nedgang fra rekordåret 2015 til 2016, hvor utslippene gikk ned med 1,6 prosent. Fra 15,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter til 14,9 millioner tonn i 2016, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå, SSB.

Dette tallet er også høyere enn utslippene i 2014, som var på 14,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Miljødirektoratet har tidligere beskrevet at den svake nedgangen i fjor i hovedsak skyldes ulike driftsmessige forhold på enkelte felt.

Les også

Statoil saksøkes for klimautslipp

På noen felt gikk klimagassutslippene ned, for eksempel fra olje og gassfeltet Knarr vest for Florø som gikk fra oppstartsfase, med en del fakling av gass i 2015, til ordinær drift i fjor. Njord hadde stans i produksjonen på grunn av vedlikehold og har derfor bare produsert i et drøyt halvår.

Samtidig økte utslippene fra felt i oppstartsfase. Dette gjaldt blant annet feltene Edvard Grieg og Goliat.

Les også

Statoil på liste over utslippsverstinger

Med dagens politikk og tiltak fra oljebransjen er det heller ikke forventet at klimautslippene fra norsk olje- og gassproduksjon kommer lengre ned enn til 13,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030.

Norge blant verstinger

Utsliktene framover er også dystre med tanke på at Norge skal kutte utslipp fra olje- og gassindustrien i vesentlig grad.

Med de forslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfeltene vil CO2-utslippene fra norske felt øke med 150 prosent, ifølge en rapport fra Oil Change International.

Norge er også en av verden største eksportører av CO2-utslipp. Norge eksporterer 10 ganger mer enn vi produserer på hjemmebane.

Med det havner Norge i selskap med land som Russland, Saudi-Arabia, Australia, Indonesia, Irak og Qatar.

Les også

Oljebransjens utslipp minker - men er fortsatt nesten på topp

– Jobbet målbevisst

I 2008 satte petroleumsindustrien i Norge et mål om en årlig CO2-reduksjon på 1 million tonn som følge av energieffektivisering mellom 2008 og 2020. Dette skjedde gjennom Konkraft.

Statoils andel av dette var 800 000 tonn. I 2015, fire år før tidsfristen, oppnådde Statoil målet om å redusere CO2-utslippene for norsk sokkel med 800 000 tonn. Selskapet økte derfor målsettingen med 50 prosent til 1,2 millioner tonn samme år.

Les også

Rapport: Norges oljeplaner på kollisjonskurs med Parisavtalen

Arne Sigve Nylund i Statoil sier at selskapet den gang ikke visste hvordan disse målene skulle nås, men sier at resultatene av tiltakene har gått raskere og vært større enn forventet.

- Resultatene viser at det er mulig å nå ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. Kompetanse, teknologi og hardt arbeid over tid gir resultater, og bekrefter at omstillingen vi trenger må skje med, og ikke mot, industrien. Det gir oss viktig inspirasjon og motivasjon når vi nå går løs på 2030-målet vårt, sier Nylund.

Publisert:
 1. Equinor
 2. Klima
 3. Norsk sokkel
 4. CO2
 5. Utslipp

Mest lest akkurat nå

 1. Spiste alene på rommet mens de andre koste seg på julebord. Nå sier hun takk for seg

 2. Ole Kallelid er død

 3. Pfizer ønsker årlig vaksine framfor påfylling

 4. Dette talentet gjør alt for å nå drømmen

 5. Kurt Kristensen er død

 6. Høyt der oppe er det både bad, kjøkken, terrasse og myke senger