Oljelønninger får kritikk

Setter spørsmålstegn ved dømmekraften til oljeselskapene.

Publisert: Publisert:

Konsernsjef Helge Lund i Statoil tjente 14,3 millioner i 2012. Foto: Nina Eirin Rangøy

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne setter spørsmålstegn ved dømmekraften til styrene i oljeselskapene og deres bransjeorganisasjon Norsk olje og gass, etter at Aftenbladet skrev om lønnsfesten for ledere i oljå i 2013.

— Dette vil komplisere årets hovedoppgjør kraftig. Norsk olje og gass har lenge manet til moderasjon. De har også hevdet at alle sokkelansatte har millionlønninger. Dermed har de bygget en opinion mot våre medlemmer basert på forvrenging av fakta, sier Brekke.

Norsk olje og gass forventer at toppledere viser vei i årets lønnsoppgjør.

— Vi må dempe lønns- og kostnadsveksten i olje- og gassindustrien, det gjelder også på ledernivå. Vi forventer at topplederne viser vei i årets tariffoppgjør, sier Eli Ane Nedreskår i Norsk olje og gass.

Les også

Oljesjefenes lønnsvekst fem ganger større enn «folk flest»

Lite troverdig

— Etter vår mening hadde det vært bedre med en ærlig og åpen diskusjon om lederlønningene – en diskusjon som i stedet blir "feid under teppet" av Norsk olje og gass og selskapene. Ledere skal gå foran og være gode rollemodeller. Her demonstreres det motsatte, påpeker Brekke.

— Denne diskusjonen foregår i styrerommene, hvor det også er ansattrepresentanter. Det er åpenhet rundt administrerende direktørers lønn i Norge, da dette offentliggjøres i styrets beretning. Dersom Jan Olav Brekke ønsker å diskutere dette nærmere, tar vi gjerne et møte med ham, sier Nedreskår.

Lønnsfesten til toppsjefene kompliserer de tillitsvalgtes rolle i omstillingsprosessene som pågår for å bedre lønnsomheten.

— Vi får problem med å vinne forståelse for "krisene" når toppsjefene og styrene er mer opptatt av sine lønninger og honorarer enn å bedre lønnsomheten, fortsetter Brekke.

-Ført bak lyset

— Arbeidstakerne føres bak lyset når det er satt i gang store nedskjæringer samtidig som styrene bevilger ledelsen skyhøye bonuser og lønnsutbetalinger.

Brekke er overrasket og stiller spørsmål ved de tillitsvalgte som sitter i styrene og godkjenner lønnsavtalene. Ledernes tillitsvalgte hadde ikke fått forhåndsvarsel om utbetalingene før de ble kjent i media.

Nedreskår i Norsk olje og gass viser til at bonusene det her er snakk om, ble vedtatt allerede i 2012.

— Vi forventer at også topplederne nå viser moderasjon, sier hun.

Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne. Foto: Scanpix

Publisert: