Statoil gis ikke dykkegaranti fra Helsetilsynet

Petroleumstilsynet og Helsetilsynet peker på hverandre når det gjelder medisinske problemstillinger knyttet til å dykke til 225 meter. Ingen av dem kan si om det er greit for dykkere å dykke dypt for Statoil.

Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, viser til at det Petroleumstilsynet som til slutt må avgjøre om det er forsvarlig å dykke til 225 meter for Statoil.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Tilsynsansvaret for norske oljearbeidere, herunder dykkere i petroleumsindustrien, er delt mellom Helsetilsynet og Petroleumstilsynet.

Tirsdag sa Petroleumstilsynet at Helsetilsynet har hovedansvar når det gjelder medisinske forhold og vurdere negative helseeffekter av å dykke til 225 meter. Helsetilsynet på sin side viser til Petroleumstilsynet. Det kan føre til at medisinske forhold og langtidsvirkninger for dykkere som eventuelt skal dykke til 225 meter for Statoil, ikke blir ivaretatt av tilsynsmyndighetene.

LES HOVEDSAKEN:

Les også

Oljeselskaper kan spare milliarder på dykking

Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen sier til Aftenbladet at Petroleumstilsynet tar seg av tilsyn med helsemessige forhold på arbeidsplassen etter kravene i petroleumsregelverket. Petroleumstilsynets oppgaver kan på mange måter sammenliknes Arbeidstilsynets oppgaver etter med arbeidsmiljøloven for landbaserte virksomhet. Helsetilsynet har oppgaver knyttet til tilsyn med den medisinske beredskapen.

Kontrollerer beredskap

— For dykkere vil det bety at Helsetilsynet ser etter at blant annet beredskapsplaner, opplæring, utstyr og muligheter for evakuering, (hyperbar evakuering) er til stede. Det er også krav om at kvalifisert sykepleier skal være tilgjengelig under dykkeoperasjoner. Fylkesmannen i Rogaland har fått delegert myndighet til å gjøre det operative tilsynet, forklarer Andresen.

Dersom Statoil søker om samtykke til å dykke til 225 meter neste år, er det altså Petroleumstilsynet og Helsetilsynet som er ansvarlige for å gi samtykke. I realiteten er det et grønt lys fra myndighetenes side som innebærer at myndighetene «har tillit til» at aktiviteten kan gjennomføres forsvarlig og i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven. Myndighetene ser her på at aktiviteten er planlagt i henhold til petroleumsregelverket.

Les også

Statoil vil ikke ha flere testdykk

Helsetilsynet sier at fagfolkene der ikke var involvert da grensen for dykking ble satt til 180 meter på norsk sokkel. Dette ble først innarbeidet i dykkeforskriftene i 1991 og senere satt som bransjestandard etter det mislykkede forsøksdykket til 250 meter i 2002.

— Ingen problemstilling

Helsetilsynet har ikke noe skaderegister over dykkere, men viser videre til Petroleumstilsynet. Som Aftenbladet tidligere har skrevet, er det heller ikke i dag noen helseovervåking av dykkere som arbeider på norsk sokkel.

Dermed er det ikke noe grunnlag å ta utgangspunkt i når det gjelder oversikt over mulige negative helsekonsekvenser dykkere opplever i dag.

- Er det medisinsk forsvarlig å dykke ned til 225 meter?

— Det vil jeg ikke si noe om, fordi det ikke er vårt ansvar. Petroleumstilsynet er ansvarlige for å si noe om disse forholdene og komme med faglige vurderinger og anbefalinger.

Som Aftenbladet skrev i går svarte Petroleumstilsynet følgende:

— Medisinske vurderinger er i hovedsak Helsetilsynets område.

- Helsetilsynet er altså ikke med i denne vurderingen, selv om det kan være medisinske forhold som kan være avgjørende for å sende dykkere til slike dyp eller ikke?

— Det er ikke en problemstilling vi er inne i. Petroleumstilsynet tar for seg eventuelle operasjonelle begrensninger. Innen dykkemedisinen foreligger det mye kunnskap i dag som vil være kilde til kunnskap om dybdebegrensninger. Da er det Petroleumstilsynet som følger dette opp. Helsetilsynet fører tilsyn med den helsemessige beredskapen og ser om den tilfredsstiller vilkårene som er beskrevet i regelverket.

- Har Helsetilsynet mulighet for å gå inn i samtykkebehandlinger dersom det etter medisinske forhold er momenter som tilsier at dykking til 225 meter ikke bør gjennomføres?

— Fylkesmannen i Rogaland vil følge vanlig saksbehandlingspraksis og bidra i behandlingen av en søknad om samtykke om bemannede undervannsoperasjon fra Statoil etter at en eventuell samtykkesøknad er videreformidlet fra Petroleumstilsynet til Fylkesmannen i Rogaland.

Viser til Petroleumstilsynet

Andresen viser videre til at det er operatørene som til enhver tid har ansvaret for at aktivitetene på sokkelen er forsvarlige med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer at det må være etablert en forsvarlig helsemessig beredskap under bemannede undervannsoperasjoner og at operatørene har oversikt at helsemessige forhold som kan påvirke dykkernes sikkerhet og helse.

— Det er Petroleumstilsynet som gir samtykke til gjennomføring bemannede undervannsoperasjoner. I samtykkebehandling bidrar Fylkesmannen i Rogaland med vurderinger knyttet til helsemessig beredskap. Hvordan operatørene følger opp sitt ansvar knyttet til medisinske forhold utover helsemessig beredskap følges opp av Petroleumstilsynet.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 3. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 4. Flere i slåsskamp inne i togvogn

 5. Staten kan ikke betale for alt

 6. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg