• 2017 var et rødt år på alle måter i Proserv Norge, men i årsberetningen skriver styret at året er å regne som et vendepunkt for selskapet. John Borowski/Proserv

Proserv med dundrende underskudd i 2017

Oljeleverandøren på Forus endte på 88,88 millioner i minus etter et vanskelig år.