Statoil starter opp avskiltet plattform

Njord A-plattformen er i så dårlig stand at den må taues til land. Men først skal Statoil starte opp produksjonen igjen fra juli.

Publisert: Publisert:

Njord A Foto: Atle Kårstad, Statoil

I september i fjor ble det klart at Njord A-plattformen har alvorlige svakheter. Da hadde produksjonen stått siden juli på grunn av etter inspeksjonsarbeid. Dette avdekket at understellet er overbelastet og at bjelker trenger å forsterkes.

Nå satser Statoil på å starte produksjonen av olje og gass igjen i juli. Da skal Njord A-plattformen være i drift i nesten to år, før den taues til land i 2016. Så skal Statoil avgjøre om skroget lar seg reparere, om det må bygges nytt skrog, eller om en helt ny plattform må bygges.

Les også

Sjokkerte ansatte etter Odfjell-kutt

Problemene på Njord-plattformen forplanter seg også til nabofeltet Hyme, som er koplet opp mot Njord A.

Informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil forteller at produksjonen fra Njord A skal i gang igjen i juli.

— Arbeidet med forsterkninger går som planlagt. Samtidig pågår prosjektet Njord Future, hvor vi skal finne den optimale løsningen for gjenværende ressurser i feltene Njord og Hyme, og for nye funn i området, sier han.

Hvilken løsning som velges, vil også avgjøre når produksjonen kan være i gang igjen. Med ny plattform vil det ikke skje før i 2021, etter Statoils beregninger.

Uten boring

Njord A-plattformen ligger ute på feltet med forsterkningsarbeidet pågår. I 2016 er altså planen å ta plattformen til land. Da vil det også være klart om den blir skrotet og ny plattform må bygges.

— Selv om produksjonen vil starte opp igjen i sommer og pågå til 2016, vil det ikke være boring. Men med en mer langsiktig løsning ser vi for oss et betydelig potensial i området, utover 2030, sier Heradstveit.

Les også

Miljødirektoratet anmelder Statoil

Sen varsling

Njord A-plattformen ble bygget etter nye krav for å få ned kostnadene på sokkelen på 90-tallet, og begynte produksjonen i 1997. Problemene med skroget ble oppdaget i 2012, da det ble avdekket bulker i dekket. Statoil satte i gang undersøkelser for å finne årsaken, og resultatet viste at det var store svakheter med styrken på dekket.

Statoil har hatt flere problemer på Njord-feltet. I november 2010 fant Statoil flere mistenkelige groper på havbunnen. Prøver av sedimenter tydet på lekkasje fra en injeksjonsbrønn — en avfallsbrønn med blant annet borevæske. Senere viste det seg at 3425 tonn kjemikalier hadde lekket til havbunnen.

Først i mai 2013 ble funnene registrert i Statoils interne system - og Miljødirektoratet ble først varslet i juni samme år, over to og et halvt år etter at Statoil selv fattet mistanke.

Anmeldt

Miljøstiftelsen Bellona var også kritisk til Statoils manglende varsling, og anmeldte oljeselskapet til politiet. Rådgiver Karl Kristensen synes det er interessant at Statoil nå vil starte produksjonen igjen.

Les også

Bellona anmelder Statoil for miljøkriminalitet

— Da må man fortusette at de har funnet løsninger på de miljømessige og sikkerhetsmessige problemene plattformen har hatt, med utslipp til undergrunnen og nedslitt teknisk tilstand. Jeg regner med at de har gjennomført tiltak som gjør sikkerhetsnivået akseptabelt, både for de som skal jobbe der og det ytre miljøet, sier Kristensen.

Informasjonssjef Heradstveit i Statoil avviser at det er en sammenheng mellom den tekniske tilstanden til Njord A-plattformen og utslippet fra injeksjonsbrønnen som ble oppdaget i 2010. — Nei, det er ingen sammenheng mellom integriteten på plattformen og utslippet. Det har vi beklaget, og er viktig for å lære maksimalt av, så det ikke skal skje igjen.

Publisert: