Oljeselskapene forurenser mer per dråpe olje

Utslipp offshore er i utgangspunktet forbud og Stortinget har vedtatt en nullvisjon. Likevel økte utslippene per enhet olje med 54 prosent på fem år på norsk sokkel, ifølge Miljødirektoratet.

Publisert: Publisert:

Statfjord-feltet har mer en tredoblet sine utslipp av oljeholdig vann siden 2001, viser tall fra Miljødirektoratet. Statfjord-feltet er også det mestproduserende på norsk sokkel og har sikret staten enorme inntekter. Her Statfjord B-plattformen. Foto: Fredrik Refvem

I fjor ble det sluppet ut 160, 9 millioner tonn oljeholdig vann — omtrent det samme som for 10 år siden (Se figur). Men selv om mengden utslipp har vært relativt stabil, har utslippene per produsert enhet olje har økt med 54 prosent siden 2009, ifølge direktoratet.

Utslippene av oljeholdig vann ligger stabilt rundt 160 millioner tonn per år. I fjor ble det sluppet ut 160, 9 millioner tonn, ifølge Miljødirektoratet. Foto: Norskeutslipp.no

— Oljeselskapene produserer mindre olje per oljeholdig vann de produserer og slipper til sjø, forklarer sjefingeniør Ann Mari Vik Green ved petroleumsseksjonen i Miljødirektoratet. Årsaken til det er hovedsakelig at mange oljefelt begynner å bli gamle.

Statfjord er en «versting»

Statfjord-feltet er definitivt et felt som er i siste fase og den største vannprodusenten på sokkelen i 2013. Oljeproduksjonen har gått jevnt ned siden starten på feltet, men er fortsatt stor nok til at det er lønnsomt å drive feltet videre og investere i nye brønner og ny infrastruktur.

LES OGSÅ:

Les også

Fisk danket ut olje i 2013

Les også

Det betyr noe hvor olje og gass produseres

Les også

Norge er en halvert oljenasjon

Les også

Slår hull i Statoils oljeplan

Mer vann

Andelen vann som produseres sammen med oljen øker normalt etter flere års produksjon på et felt. Oljesonen de produserer fra blir tynnere og det kan følge mer vann med opp. Det er også mange felter som pumper vann ned i reservoaret for å presse ut mer av den gjenværende oljen. Det produserte vannet følger oljen opp til plattformen, hvor det skilles ut og enten pumpes ned igjen eller renses før det slippes ut i havet.

Les også

Tord Lien vil ha 75 nye operabygg fra oljen

Økt oljeutvinning er et mål for oljeselskapene og Statoil har blant annet investert 240 millioner kroner i et nytt forskningssenter for økt oljeutvinning (IOR) på Rotvoll i Trondheim. Ambisjonen er 60 prosent utvinningsgrad på norsk sokkel.

I fjor vedtok regjeringen å bruke 50 millioner kroner de neste fem årene på et nytt nasjonalt senter for økt oljeutvinning ved Universitetet i Stavanger. Senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å øke utvinningsgraden ut over det som ligger i dagens vedtatte planer for drift av feltene.

Nylig presiserte olje— og energiminister Tord Lien (Frp) er klar på at oljen som ligger under norsk havbunn, skal hentes opp.

Kuttplikt

Det er i dag omkring 65 felt i produksjon på norsk sokkel. Petroleumsvirksomheten til havs har et krav om å rapportere årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall. I 2003 leverte oljeselskapene forpliktende planer for hvordan de ville redusere utslippene til sjø.

Les også

OD: Mulig å tjene 4500 mrd til på norsk sokkel

— Implementering av ny teknologi reduserte utslippene i starten, men investeringene som ble gjort har ikke ført til reduksjoner i utslippene i den grad en trodde i 2003. Blant annet på grunn av at teknologien ikke alltid har fungert som en hadde ventet, har ikke alle fått til det de håpet. De må derfor jobbe videre med å vurdere og implementere utslippsreduserende tiltak, som effektiv renseteknologi, sier Vik Green.

Stortinget vedtok for over ti år siden målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoff til sjø fra petroleumsvirksomheten. Vedtaket ser så langt ikke ut til å ha gitt det ønskede resultatet.

Les også

- Oljå sliter med miljøbudskap

– Den norske offshoreindustrien har oppnådd store reduksjoner i utslipp av miljøfarlige tilsatte kjemikalier. Tallene viser likevel at de fortsatt har en jobb å gjøre med oljeholdig vann. Vi utfordrer petroleumsindustrien til å finne smarte løsninger som kan redusere disse utslippene, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Mindre olje

Utslippene av oljeholdig vann ligger stabilt rundt 160 millioner tonn per år.

Utslippene fra boreaktiviteter gikk noe opp fra 2012 til 2013. Det skyldes at det ble boret flere brønner i 2013 enn i 2012. Dette gjelder både produksjonsbrønner og letebrønner.

Tall fra letebrønner er ikke inkludert i oversikten over utslippene på norsk sokkel som du kan se her.

Publisert: