Olje-Norge roper på Erna

Ettersom stadig flere oljearbeidere mister jobb og inntekt, øker presset på den norske regjeringen om å gripe inn.

Publisert: Publisert:

Dette sa statsminister Erna Solberg om oljeskatten etter Stoltenberg-regjeringen 15. august i år: - Det kanskje viktigste å gjøre noe med, er kostnadsutfordringen i olje- og gassektoren. Det er ikke skatteinsentiver som er det viktigste nå, sa hun til Aftenbladet.

Dette sa olje- og energiminister Tord Lien om skatt og leteinsentiver til Aftenbladet 23. august i år: - Hovedprinsippene bør ligge fast. Jeg har ingen planer om å komme med endringer, men jeg kan ikke utelukke at det skulle komme endringer.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har kanskje allerede lagt siste hånd på statsbudsjettet som kommer 8. oktober. Fjerner hun oljeskatten den rød-grønne regjeringen innførte i 2013? Foto: Lars Idar Waage

Arbeidsminister Robert Eriksson besøkte i sommer Ekofisk-feltet sammen med Anne Myhrvold (t.v.), direktør i Petroleumstilsynet.

Et skattegrep i milliardklassen sikret utbygging av Snøhvit-feltet i Barentshavet og hundrevis av nye arbeidsplasser tidlig på 2000-tallet. Nå må politikerne igjen ta grep for å øke lønnsomheten i oljeindustrien, mener direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic.

— Diskusjonen om rammebetingelser for oljeindustrien blir høyaktuell gjennom høsten og vinteren, spesielt knyttet til nord og Barentshavet, mener Giæver.

Snøhvit fikk fødselshjelp

Han frykter oljeleting og utbygging av felt i nordområdene kan bli ofret foran resten av norsk sokkel når oljeselskapene skal spare penger.

Les også

Oljegliset har stivnet i nord

— Diskusjonene som nå foregår på norsk sokkel er knyttet til kostnader og framtidsutvikling. Vi i nord er opptatt av å se hele norsk sokkel under ett. Nord må ikke brukes som brekkstang i diskusjonen om kostnader og rammebetingelser, eller settes på vent til fordel for noe annet.

Snøhvit-utbyggingen var den første store i Nord-Norge og skapte flere hundre nye arbeidsplasser med Hammerfest som hovedbase for gassvirksomheten. Utbyggingen ble først gjennomført etter at regjeringen endret skattereglene.

Les også

«Statsråd Eriksson må ta turen over fjellet»

Nå er framtiden usikker for en annen stor hjørnestein i oljeutbyggingen i nord — Johan Castberg. Statoil utsatte i sommer, for andre gang, avgjørelsen om å bygge ut Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet. Stoltenberg-regjeringens skjerpelse av oljeskatten i 2013 er oppgitt som medvirkende årsak.- Om en ikke gjør nøyaktig det samme som i tilfellet med Snøhvit, så må en tenke på samme måte med Johan Castberg. Det er flere mekanismer som kan brukes og det trengs en gjennomgang for å se hvilke muligheter som ligger der. Vi er optimister og tror Johan Castberg får klarsignal neste år, sier Giæver.

— Med politisk drahjelp?

— Et framoverlent næringsliv og gode politiske løsninger, har vært suksessen på norsk sokkel fra dag en. Det tror vi vil være viktig for Barentshavet også. Det er mulig gjennom god dialog mellom de som har interesser i området, både næringslivet, politisk administrasjon og politikerne, mener Petro Artic-direktøren.

Slik Statoil ser det

Storutbygger Statoil har notert seg at det er kommet innspill om spesielle skatteregler for prosjekter i Nord-Norge og Barentshavet, uten at selskapet vil ta stilling for eller i mot noen av disse. Det er norske myndigheter som bestemmer hvilke rammebetingelser som skal gjelde, sier pressekontakt Ørjan Heradstveit. Men rammebetingelser kan få betydning for lønnsomhet og løsninger i de enkelte prosjektene - og dermed for realiseringen av oljeeventyret i nord fullt ut.

Les også

- Ville ikke satset mye penger i Stavanger nå

— Så stort sett er svaret ja til at de rammebetingelsene som gjelder får betydning for takten på leting og utbygging på alle deler av norsk sokkel fremover, sier Heradstveit.Høsten 2013 anslo Petro Aritc at innen 2050 er det realistisk at 50 prosent av total olje- og gassproduksjon i Norge vil komme fra Barentshavet. Ett år, flere oljekutt og nedslående leteresultater senere, er det tid for å sette en fot i bakken.

— Er vi i rute i forhold til prognosene? Ja, på de fleste områdene. Goliat seiler fra Korea neste sommer. Johan Castberg blir bygd ut, men hvilken løsning som blir valgt er usikkert. OMV har påvist oljeressurser i samme størrelse som Goliat, og Lundin har allerede funnet cirka 150 millioner fat olje i Gotha. Hvis vi legger til et feltsenter i Barentshavet Sørøst, er vi oppe i 5 nye feltsenter innen 2030, sier Giæver.

Petro Artic jobber for oljeselskapene som har felt i drift eller under utvikling i Norskehavet Nord og Barentshavet. Porteføljen omfatter Snøhvit og Norne i drift, Goliat og Aasta Hansteen med Polarled under utbygging samt Johan Castberg under utvikling.

Publisert: