Fare for ny oljestreik om pensjon

For to år siden streiket de i to uker. Nå kan pensjon for oljearbeidere nok en gang bli et hett tema for statoilsjef Helge Lund og oljeselskapene.

Publisert: Publisert:

Per Helge Ødegård, hovedtillitsvalgt for Lederne i Statoil sier at medlemmene er klar til å ta belastningen med en ny streik for å få pensjonsordningen på plass. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Per Helge Ødegård, hovedtillitsvalgt for Lederne i Statoil Foto: Harald Pettersen/Statoil

For to år siden holdt pensjonssaken på å stenge ned hele Norges store melkeku – plattformene som pumper opp olje og gass på sokkelen. Sokkelarbeiderne gikk ut i streik, etter å ha krevd å få avtalefestet en pensjonsordning som sikrer dem full pensjon fra fylte 62 år.

Konflikten holdt på å stenge ned hele norsk sokkel etter at arbeidsgiversiden varslet full lockout, men så grep den rødgrønne regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd.

Les også

Forbanna på oljesjefenes lønnsfest

Tirsdag møtes partene igjen til et nytt lønnsoppgjør. Nå varsler fagforbundet Lederne at pensjon også i år blir et sentralt tema i forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass avviser allerede nå å tariffeste nye pensjonsordninger i sokkelavtalen. Men Lederne mener at de nå har fått drahjelp. For da industriarbeiderne i begynnelsen av april kom i mål med frontfagoppgjøret, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om at ansatte nå skal være med å bestemme over pensjonen. Tidligere har bedriftene kunnet bestemme.

— De klarte å få til en avtale som forplikter partene til å sikre en pensjon som er bedre for arbeidstakerne. Så pensjon blir tariffestet, sier Per Helge Ødegård, hovedtillitsvalgt for Lederne i Statoil og med i fagforbundets forhandlingsutvalg som neste tirsdag møter arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass til årets sokkeloppgjør.

Les også

Krever Helge Lunds avgang fra Statoil

Krevende oppgjør

Derfor vil Lederne gjøre pensjon til et svært viktig tema i sokkeloppgjøret. Fagforbundet vil ha en tidligpensjon som gir full pensjonsutbetaling fra 62 år for de som ikke klarer å stå i arbeid til pensjonsalderen på 65 år.

— VI vil at så mange som mulig skal jobbe så lenge som mulig. Hvis du har jobbet nattskift i 35 år, så er sjansen for at du faller fra ganske stor. Mange har brukt opp helsa si for bedriften. Å gå nattskift i 14 døgn er en stor belastning, og noe helt annet enn de tre nettene folk går når de jobber på land. Da tar du deg ganske fort inn, men etter 14 netter blir kroppen ødelagt, sier Ødegård.

En rekke oljeselskap har i løpet av vinteren varslet omfattende kutt og sparetiltak. Ødegård er klar over at det kommer til å gjøre kampen for tariffesting av pensjon krevende og at årets sokkeloppgjør blir tøft og like krevende som for to år siden.

— Så det kan bli streik igjen?

— Streikeviljen er alltid til stede. Nå skal vi først forhandle og så får vi se. Men streikevåpenet er et lovlig virkemiddel for oss, sier Ødegård.

Les også

Helge Lund vil ikke krangle mer

Følger fronten

Også for Industri Energi blir pensjon et tema i forhandlingene. Forbundsleder Leif Sande er fornøyd med det LO-søsken Fellesforbundet klarte å få til for industriarbeiderne i frontfagoppgjøret.

— Gjennomgangen de skal gjøre, skal være klar til 2016. Vi vil henge oss på det arbeidet, sier Sande.

Avviser blankt

Hos bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass varsler de at det ikke er aktuelt å tariffeste nye pensjonsordninger i sokkelavtalen.

— Det er vanskelig å kommentere kravet fra Lederne før vi har sett det. På generell basis er det mulig å gå av med AFP fra 62 år, for de som ønsker å fra stillingen før oppnådd pensjonsalder. Nå ser vi fram til konstruktiv dialog for å bli enige om et resultat begge parter kan være fornøyd med, sier informasjonssjef Eli Ane Nedreskår.

Publisert: