• Leder Terje Enes i Safe Sokkel Statoil og konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige kunne konkludere med at klubben deres møtte motbør på kongressen til Safe i november. Jonas Haarr Friestad

Safe-klubben i Statoil vil vurdere ny fagforening

Et klart flertall på årsmøtet gikk inn for å se på om det finnes alternativ til fagforbundet Safe for Safe-klubben i Statoil.