• Pål Christensen

Mot betinget ja til Acer i Ap

Landsstyret i Arbeiderpartiet ser ut til å si et betinget ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.