Oljedirektoratet: - Olje- og gassproduksjonen vil øke fra 2020

– Olje- og gasseventyret er knapt halvveis, sier oljedirektør Bente Nyland, som tror produksjonsnivået nærmer seg rekordåret 2004.

Oljedirektør Bente Nyland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.

– Det er et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Produksjonsprognosene for de nærmeste årende er lovende og legger grunnlag for høye inntekter både til selskapene og samfunnet. Det er stor interesse for å lete etter olje og gass», sier oljedirektør Bente Nyland.

Nyland: - Det haster!

Leteaktiviteten var vesentlig høyere i fjor enn i de to foregående årene. Antall letebrønner har gått kraftig opp, og det ble tildelt 87 nye utvinningstillatelser. Det er ny rekord.

Det ble påbegynt 53 letebrønner i fjor, mot 36 i 2017. Selskapenes planer viser at antallet antakelig vil være like høyt i 2019. Det ble gjort 11 funn, med et foreløpig samlet ressursanslag på 82 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Det er høyere enn hvert av de tre foregående årene.

– Den høye leteaktiviteten viser at norsk sokkel er attraktiv. Det er gledelig! Men en ressurstilvekst på dette nivået er ikke nok til å opprettholde produksjonen på et høyt nivå etter 2025. Derfor må det påvises flere lønnsomme ressurser, og det haster, sier Nyland.

Hun minner om at nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Dette området vil være viktig for å opprettholde høy produksjon på lengre sikt.

Spår investeringsvekst i 2019

Investeringene på norsk sokkel i 2018 var omtrent på samme nivå som året før, men flere av utbyggingene som er i gang, med Johan Sverdrup og Johan Castberg i spissen, vil bidra til en betydelig vekst i 2019, spår Oljedirektoratet.

Grafet viser de samlede investeringene i pågående og nye feltutbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

Direktoratet skriver i rapporten at næringen har gjort et godt stykke arbeid med kostnadskontroll og effektivisering de siste årene, noe som har ført til en betydelig reduksjon i både lete-, utbyggings- og driftskostnader. Dette er viktig for å sikre norsk sokkels konkurransekraft og god ressursforvaltning, skriver OD.

– At kostnadsnivået er blitt lavere, reflekteres i de nye prosjektene som vedtas. Dette er lønnsomme prosjekter for selskapene og for samfunnet. Generelt vil de nye utbyggingsprosjektene være lønnsomme med vesentlig lavere oljepriser enn dagens nivå, sier Nyland.

– Blir mer attraktivt å lete etter gass

Gass kan bidra til en mer bærekraftig utvikling på tre måter, tror Oljedirektoratet:
- Gjennom å gi rimelig og stabil tilgang til energi
- Gjennom å fortrenge bruk av kull
- Gjennom å støtte opp under fornybar energiproduksjon.

– Framover blir det mer ledig kapasitet i rørledninger og annen infrastruktur for gass. Dermed blir det mer attraktivt å lete etter gass, og det er viktig at industrien utnytter denne muligheten, sier Nyland.

Publisert: