• Det er riggen Songa Enabler som skal bore brønnen Korpfjell

Statoil får tillatelse til å bore Norges nordligste brønn, før klimarettssak starter

Natur og ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske stat for det de mener er lovstridig oljeboring i nye områder i Barentshavet. Nå får Statoil lov til å bore begge de omstridte brønnene før rettssaken starter.