• Barbara Judge, som ble valgt inn i Statoils styre i fjor høst, reagerer kraftig på Tysklands plutselige beslutning om utfasing av alle sine atomkraftverk innen 2022.

Statoils Judge reagerer på tysk atom-stopp

Den amerikansk-britiske juristen Barbara Judge, som ble valgt inn i Statoils styre i fjor høst, reagerer kraftig på Tysklands plutselige beslutning om utfasing av alle sine atomkraftverk innen 2022.