Equinor åpner for gassrør i Barentshavet

Nylig slo Gassco fast at det er nok ressursgrunnlag allerede i dag for å få på plass et gassrør sør i Barentshavet. Equinor er ikke negativ, men ønsker ikke å konkludere før videre utredninger er gjort.

Gasscos har slått fast at det er grunnlag for gassrør fra Barentshavet til land. Det kan også bli løsningen for Vår Energi som må avklare plan for gassavtak fra Goliat-plattformen i Barentshavet.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Etablering av gassrør sør i Barentshavet står overfor den klassiske diskusjonen om høna og egget. Uten gassrør på plass er oljeselskapene lunkne til leting etter gass og utbygging av gassfelt. Uten nye gassfelt er selskapene redde for at det ikke lønner seg å bygge gassrør.

Etter at Gassco i januar slo fast at det allerede med dagens ressursgrunnlag er lønnsomt å bygge gassrør, kan saken ha fått en ny dreining.

Les også

SV vil ha omkamp om oljefelt i nord

– Økt verdiskaping

Oljeavisen Upstream skrev om saken i januar. Der uttalte Gasscos direktør for forretningsutvikling Øystein Rossebø følgende:

– Tallene våre er basert på forsiktig anslåtte reserver på 104 milliarder kubikkmeter gass, sa Rossebø som samtidig understreket at meldingen fra det svenske oljeselskapet Lundin om å droppe en selvstendig utbygging av Alta- og Gotha-funnene ikke påvirker hovedkonklusjonen i rapporten som er følgende:

 • Økt eksportkapasitet for gass legger til rette for økt verdiskaping fra felt og funn hvor ressursene allerede er påvist.
 • Investering i ny kapasitet for gasstransport kan legge til rette for økt verdiskaping fra både påviste og uoppdagede ressurser.

Professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger sier til Aftenbladet at norske gassrør ofte er blitt bygget ut etter store gassfunn. Det er typisk blitt lagt rør med stor diameter siden ekstra diameter ikke er så kostbart. Dette har gjort det mulig for andre felt å koble seg til.

Les også

Equinor dropper ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg-feltet

– Flere felt trenger transport

– I Barentshavet er det så langt ikke gjort store gassfunn, med unntak av Snøhvit-feltet som er bygget ut med LNG-anlegg. Mangel på slike funn kan ha sammenheng med at det ikke er rør og at selskapene derfor har lett etter olje. Det er også eksempler på at gassfunn er levert tilbake til myndighetene på grunn av manglende transportmulighet, sier Osmundsen som peker på at det nå er flere felt med assosiert gass som trenger en transportløsning.

– Større gasstilfang gjør et rør fra Barentshavet mer aktuelt. Etter hvert blir det også ledig kapasitet i rør lengre sør som trekker i samme retning. Mangel på nye store gassfunn betyr imidlertid at et enkeltfelt ikke kan stå for nytt rør, i stedet må flere mindre gassforekomster koordineres, noe som skal være mulig å få til, påpeker Osmundsen.

Equinor spiller en helt sentral rolle dersom nytt gassrør skal komme på plass. Selskapet er positive til videre utredning, men henger seg på nåværende tidspunkt ikke på Gasscos konklusjoner.

– Vi er positive til at infrastruktur for gasstransport i Barentshavet blir utredet av Gassco. Dette er et område hvor vi vil fortsette med letevirksomhet framover. Nye, større funn vil for Equinor være den sikreste veien for etablering av ny infrastruktur i Barentshavet sør, sier pressekontakt Eskil Eriksen til Aftenbladet.

– Mener Equinor at det allerede i dag er grunnlag for gasstransport i rør sør i Barentshavet?

– Det er behov for videre arbeid i regionen for å konkludere på dette. Gassco leder dette arbeidet i samarbeid med flere industriaktører, inkludert Equinor, sier Eriksen.

Les også

Goliat-skandalen i Stortinget: «Kast oljeselskapet Eni ut av norsk sokkel»

Goliat-lisensen med Vår Energi som operatør, her representert ved direktør Kristin F. Kragseth, og Equinor må finne en løsning for transport av gass fra Goliat-feltet.

Vår Energi som joker

Vår Energi seiler opp som jokeren i kampen om gassrør i Barentshavet sør. Selskapet fikk i sin tid godkjennelse av Olje- og energidepartementet om å utsette gassløsning for Goliat-feltet med inntil tre år etter produksjonsstart. Goliat-lisensen, med Vår Energi og Equinor, skal innen 1. april 2020 framlegge en oppdatert plan for gassløsning fra Goliat-feltet til Olje- og energidepartementet.

Her skal det beskrives aktuelle gassavtaksløsninger for Goliat-feltet, inkludert milepæler for sentrale beslutninger som skal legges fram for departementet fram mot investeringsbeslutning for en gassavtaksløsning.

– Vår Energi har i lengre tid arbeidet for å finne en egnet transportløsning for gassen som er påvist i Alke- og Goliat-feltene i Barentshavet. En av utfordringene er at kapasiteten på LNG-anlegget på Melkøya vil være fullt utnyttet fram til rundt 2040. Det er derfor behov for å finne alternative løsninger, sier Andreas Wulf, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi, til Aftenbladet.

Wulff sier videre at Gassco-rapporten bidrar til å belyse ulike alternativer og at Vår Energi har fulgt arbeidet tett.

– Men det er for tidlig for oss å konkludere hvilken løsning som er mest aktuell. Vi jobber nå videre med å vurdere de aktuelle alternativene slik at vi kan finne en optimal løsning for utnyttelse av ressursene i Barentshavet, sier Wulff.

Les også

– Når milliarder forsvinner, må det være mulig å sette foten ned

UiS-professor Petter Osmundsen påpeker at etablering av gassrør sør i Barentshavet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– God samfunnsøkonomi

Professor Petter Osmundsen peker på at lav gasspris er noe som kan utfordre etablering av gassrør på kort sikt.

– Det som trekker i negativ retning er at gassprisen er lav for tiden og at oljeselskapene rasjonerer kapital og er forsiktige med å forplikte seg til store investeringer. Dette er normalt utfordringer av midlertidig karakter. Et gassrør til Barentshavet kan sikre avsetning av gass som allerede er funnet og stimulere til ny leting. Samtidig sikres kapasitetsutnyttelsen i eksisterende rør og behandlingsanlegg. Dette er god samfunnsøkonomi, sier Osmundsen.

Kjell Gievær, direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, understreker at gassrør er viktig med tanke på videre utvikling i Barentshavet.

– Vi syns det er spennende og positivt at det utredes infrastruktur i Barentshavet og er glade for at det ses på å styrke Hammerfest LNG og nytt gassrør. For vår del er en ønskesituasjon litt som en Ole Brumm-holdning: Ja, takk begge deler, hvor både LNG-anlegget styrkes og nytt gassrør kommer på plass. Gassrør er viktig med tanke på ytterligere leting etter gass i Barentshavet, samtidig må vi ivareta og styrke den fleksibiliteten som LNG gir i årene framover, påpeker Kjell Giæver.

Publisert:
 1. Oljepris
 2. Barentshavet
 3. Goliat
 4. Vår Energi
 5. Equinor

Mest lest akkurat nå

 1. – Strømprisen må gjerne være 10 kroner, men den må være lik for alle

 2. ATV-ulykke i Sandnes - en person er kjørt til sykehus

 3. – Vi mistet for mellom 10.000 og 20.000 kroner i materialer. Pengene skulle til Kongo

 4. Her er Jonas Gahr Støres beskjed til bedriftene i Rogaland

 5. Olivia Newton-John er død

 6. Ingen nye spillere inn: Her er forklaringen fra Viking-sjefene